In projecten werken onze wetenschappers aan concrete duurzaamheidsvragen van organisaties

Kennis is King
Duurzaamheid,

De vraag in het kort

In februari, in de Week van de CE, startte het Groene Brein met de Kennis is King campagne. In deze campagne was het doel de meest relevante en vernieuwende wetenschappelijke kennis die er is te koppelen aan circulaire pioniers uit het bedrijfsleven. De beste koplopers werden door middel van een BrainPower sessie met hun uitdagingen ondersteund om zo samen grenzen te verleggen. ...

De aanpak in het kort

In vier Kennis is King BreinStorms heeft een interdisciplinaire groep wetenschappers een ondernemer geholpen met diens duurzame vraag. ...

Over het project

Opdrachtgever(s):Tiny Library, Fairify, BlueLinked & De circulaire weg

Inventarisatie Circulaire Economie
Vernieuwingen,

De vraag in het kort

Hoe ziet het huidige beleid gericht op het versnellen van de circulaire economie in Nederland eruit?...

De aanpak in het kort

Het Groene Brein heeft met enkele wetenschappers gekeken naar de implementatie van de regelingen en het type instrument dat is gekozen. ...

Over het project

Opdrachtgever(s):Planbureau voor de Leefomgeving

Producten als Service inkopen
Duurzaamheid,

De vraag in het kort

Hoe kan het Product-as-a-Service model werken voor circulaire keukenapparatuur?...

De aanpak in het kort

De rol van Het Groene Brein was om het traject te evalueren en de successen en uitdagingen te bundelen in een inspirerend verhaal waar anderen van kunnen leren....

Over het project

Soort: Duurzame doorbraak Opdrachtgever(s):Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Duurzaam Businessmodel Wijkgerichte Zorg
Doorbraken,

De vraag in het kort

Hoe kun je sturen op meervoudige positieve impact in plaats van op ziekte en duurzame businessmodellen ontwikkelen waarbij ook sociale, economische, culturele en ecologische waarden ontstaan? ...

De aanpak in het kort

Door middel van een Quick Scan is er samen met experts een businessmodel en stappenplan uitgewerkt voor wijkgerichte zorg. Het model is bedoeld om op wijkniveaus ambities rondom een ecosysteem voor wijkgerichte zorg die ...

Over het project

Soort: Duurzame Doorbraak Opdrachtgever(s):SamenBeter

Verduurzaming van de supermarktketen
Impact,

De vraag in het kort

Hoewel de Nederlandse consument steeds vaker voor duurzaam voedsel kiest, is nog altijd 93 procent niet-duurzaam. ABN AMRO stelde ons de vraag: Welke stappen zijn nodig om dit systeem van voedsel retail te verduurzamen?...

De aanpak in het kort

Samen met ABN AMRO startten we een onderzoek naar of en wanneer een kantelpunt naar verduurzaming van de keten plaats zou kunnen vinden. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het kantelpunt in 2022 plaatsvindt....

Over het project

Soort: Breinstorm Opdrachtgever(s):ABN AMRO

Sociale waardecreatie
sociaal kapitaal,

De vraag in het kort

Hoe kun je als onderneming sociale waarde in kaart brengen? Vier onderneming uit de verschillende sectoren gingen deze uitdagingen aan....

De aanpak in het kort

Een jaar lang is er intensief samengewerkt door vier ondernemingen onder leiding van De Groene Zaak en Het groene Brein om de sociale waarde die ze creëren in kaart te brengen. ...

Over het project

Soort: Business Breakthrough Opdrachtgever(s):De Groene Zaak, NS, Primum, USG People en Vebego.

Hoe verduurzaam je varkensvlees?
Duurzaamheid,

De vraag in het kort

Aan varkensvlees kleeft een negatief imago: een product van een grootschalige sector met een forse negatieve milieu-impact en veel dierenleed. 300 varkenshouders verenigd in de Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) willen het anders. Maar hoe?...

De aanpak in het kort

Het Groene Brein heeft de vraag van KDV voorgelegd aan onder andere prof. dr. John Grin (Universiteit van Amsterdam), dr. Emiel Wubben en dr. Bram Bos (beiden Wageningen UR)....

Over het project

Soort: Breinstorm Opdrachtgever(s):Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV)

Circulaire orchideeën
Duurzaamheid,

De vraag in het kort

Het kweken van orchideeën kost veel warmte en tijd. Tegelijkertijd danken veel consumenten hun planten af wanneer deze uitgebloeid lijken. Hoe organiseer je de retourlogistiek van uitgebloeide orchideeën om een circulair business model te creëren?...

De aanpak in het kort

Het Groene Brein heeft deze vraag voorgelegd aan de vakgroep Technology and Operations Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met vier studenten heeft Diana den Held een voorstel gedaan voor een retourlogistieksysteem....

Over het project

Soort: Business Breakthrough Opdrachtgever(s):Koeleman Plants

Papier van Olifantsgras
Duurzaamheid, Impact,

De vraag in het kort

In plaats van bomen als bron voor drukpapier zijn diverse andere grondstoffen beschikbaar. Ook olifantsgras is een van de opties. Maar Wat levert het gebruik van Olifantsgras op aan besparing van CO2 uitstoot?...

De aanpak in het kort

Dit vraagstuk is kort uitgewerkt en uitgezet bij ons netwerk van wetenschappers. Een van onze wetenschappers wist verschillende bronnen te noemen die informatie gaven over de voordelen van het verbouwen van olifantsgras. ...

Over het project

Soort: Sciencescan Opdrachtgever(s):Copypartners

Maatschappelijke Raad van Advies (VolkerWessels)
Doorbraken,

De vraag in het kort

Levenskwaliteit verhogen. Dát is de missie van VolkerWessels. Levenskwaliteit is ook de focus van het duurzaamheidsbeleid van het bouwbedrijf. Maar kan je dat meten? En wat betekent dat op de bouwplaats?...

De aanpak in het kort

Het Groene Brein heeft een Maatschappelijke Raad van Advies geformeerd bestaande uit vooraanstaande wetenschappers. Deze Raad helpt VolkerWessels het doel levenskwaliteit integraal door te vertalen in strategie, tactiek en operatie. ...

Over het project

Soort: Business Breakthrough Opdrachtgever(s):VolkerWessels