Papier van Olifantsgras

Papier van Olifantsgras

De vraag

Rondom Schiphol en elders in de Haarlemmermeer wordt door een groep ondernemende boeren olifantsgras geteeld. Dit “gras” heeft veel voordelen: Fijnstof wordt opgevangen, geluid van het (vlieg-)verkeer wordt gereduceerd, ganzen worden geweerd va de landbouwgronden, en de lucht wordt gezuiverd.

Copypartners, een duurzame drukker, heeft de ambitie opgevat om papier te maken van dit gewas. Dat het gebruik van dit gewas de lokale circulaire economie bevordert is duidelijk. Maar het cijfermatig bepalen van de  werkelijke impact of CO2 besparing van het gebruik van deze grondstof in plaats van bomen blijft onduidelijk. Hierom zocht Copypartners contact met Het Groene Brein. 

De aanpak

Dit vraagstuk is kort uitgewerkt en uitgezet bij ons netwerk van wetenschappers. Een van onze wetenschappers Rick Leeman (WUR)  wist verschillende bronnen te noemen die meer inzicht bieden in de invloed van Miscanthus (olifantsgras) op lokale ecosystemen. Hoewel er geen uitgebreide vergelijkende LCA-studie is gedaan naar het gebruik van bomen of olifantsgras voor papierproductie is het wel duidelijk dat olifantsgras meer biomassa in kortere tijd produceert en hierbij meer CO2 vastlegt. Ook put olifantsgras de grond niet uit doordat het relatief weinig nutriënten nodig heeft om te groeien.

Het resultaat

Enkele maanden na de uitvraag is de productie van papier van olifantsgras in volle gang. Ook Het Groene Brein is inmiddels een tevreden afnemer van drukwerk op olifantsgraspapier.

Ook is Copypartners in gesprek met verschillende partners om in de regio Haarlemmermeer een papierfabriek gebouwd kan worden op basis van Olifantsgras, bermgras en plantenresten. In samenwerking met partners als  Schiphol SADC, Tegenstroom, Meerlanden, de gemeente Haarlemmermeer e.a., wordt onderzocht of deze fabriek volledig circulair en energieneutraal kan draaien. 

Facts & Figures

  • Olifantsgras (Miscanthus) is een snelgroeiende sub-tropische soort die het ook goed doet in gematigde gebieden.
  • De bovengrondse opbrengst kan oplopen tot boven 20 ton droge stof en vergelijkbaar getallen worden gegeven voor het ondergrondse gedeelte. Echter slechts ca. 50% van de biomassa wordt geoogst in het voorjaar (in de winter valt veel blad op de bodem). De rest vergaat en komt als CO2 terug in de atmosfeer en ca. 25% komt terecht in de bodem. 

Sciencescan

Binnen een ScienceScan leg je vrijblijvend een duurzaamheidsvraagstuk voor aan het netwerk van wetenschappers van Het Groene Brein. Zij ontsluiten de laatste academische kennis die jou een stap verder helpt.

Over het projectGert Jan de Jong, Copy Partners