Opleidingen rond de circulaire economie in kaart

Volg jij een studie en wil je aan de slag met de circulaire economie? Wil jij bijvoorbeeld meer weten over circulair ontwerp of juist hoe circulariteit een plek kan krijgen in jouw opleiding? Deze kaart geeft een overzicht van alle vakken, minors en opleidingen in Nederland waar circulariteit een thema is. Van mbo tot hbo tot wo. Sommige daarvan gaan uitsluitend over de CE (kernthema), andere behandelen CE binnen een bestaand curriculum (subthema). Ook zijn er vakken, opleiding en minors met een duidelijke specialisatie binnen het brede thema circulariteit. Gebruik de vier filters om het aanbod te selecteren.

Koning Willem I College
Koning Willem I College
Summa College
Summa College
Wageningen UR Course Entrepreneurship in the Circular Economy
Wageningen University & Research
Universiteit Twente Course Product Design to Online Business Theory
Universiteit Twente
Universiteit Twente Minor Sustainable Circular Economy
Universiteit Twente
TU Delft Course Design for the Circular Economy
TU Delft
TU Delft Minor Designing Sustainability Transitions
TU Delft
TU Delft Masterclass Design for the Circular Economy
TU Delft
TU Delft Circular Product Design Assessment
TU Delft
Duurzaamheidstrainingen en masterclasses voor professionals
Hogeschool van Arnhem Nijmegen
CIRCO Tracks
CIRCO
Masterclass Sustainability & Circulaire Economie
Biomimicry Centre
MBO Opleiding Stad en Mens
Yuverta
MBO Circular Skills in Fashion
ROC van Amsterdam
MBO Leerlijn Smart Industry
MBO Rijnland
HBO Minor Duurzaam Innoveren
Windesheim
HBO Minor Biobased Innovations
Hogeschool van Arnhem Nijmegen
HBO Minor Circulaire Economie, duurzaam ondernemen
Hogeschool van Arnhem Nijmegen
HBO Afstudeeratelier Duurzaam Verpakken
Hogeschool van Amsterdam
HBO Afstudeeratelier Circular Product Design / Repurpose
Hogeschool van Amsterdam
HBO Course Circular Product Design
Hogeschool van Amsterdam
HBO Minor Robotic Production and Circular Materials
Hogeschool van Amsterdam
HBO Minor Next Professional Design
Hogeschool Rotterdam
HBO Minor Circular Maker
Hogeschool Rotterdam
HBO Minor Sustainable Polymer Engineering
NHL Stenden Hogeschool
HBO Minor Consumentengedrag 3.0
Hanzehogeschool Groningen
WO e-Course Circular Fashion: Design, Science and Value in a Sustainable Clothing Industry
Wageningen University & Research en ArtEZ
WO e-Course Circular Economy: An Interdisciplinary Approach
Wageningen University & Research
WO e-Course A Circular Economy of Metals: Towards a Sustainable Societal Metabolism
Universiteit Leiden
WO e-Course Circular Economy: An Introduction
TU Delft
WO e-Course Engineering Design for a Circular Economy
TU Delft
WO e-Course Sustainable Packaging in a Circular Economy
TU Delft
WO e-Course Designing electronics for recycling in a circular economy
TU Delft
HBO Minor Circular Business
Haagse Hogeschool
WO Course Sustainability and Circularity in Civil Engineering
Universiteit Twente
WO Course Circular Sustainable Business Development
Universiteit Twente
WO Course Circular Entrepreneurship: Co-creating the circular economy
Wageningen UR
WO Course Circular Economy
Wageningen UR
WO Master Specialisation Biobased Chemistry and Technology
Wageningen UR
WO Master Specialisation Environmental Technology
Wageningen UR
WO Minor Seagriculture
Wageningen UR
WO Master Biobased Sciences
Wageningen UR
WO Master Sustainable Business and Innovation
Universiteit Utrecht
WO Course Bio-based Economy
Universiteit Utrecht
WO Master Sustainable Development
Universiteit Utrecht
WO Master Bio Inspired Innovation
Universiteit Utrecht
WO Course Recht, ICT en de circulaire economie
Rijksuniversiteit Groningen
WO Course Sustainable Entrepreneurship
Tilburg University
WO Course WEconomy: Exploring Transitional Business and Society Trends
Radboud Universiteit Nijmegen
WO Master’s specialisation in Corporate Sustainability
Radboud Universiteit Nijmegen
WO Bachelor Circular Engineering
Maastricht University
WO Master Biobased Materials
Maastricht University
WO Course The Material City
Universiteit Leiden
WO Course Duurzaamheid in een circulaire economie
Universiteit Leiden
WO Minor Geo-resources for the Future
Universiteit Leiden/TU Delft/EUR
WO Minor Think Green: Ecological and Economic Perspectives for a Sustainable Environment
Erasmus Universiteit Rotterdam
HBO Minor Fieldlab Circular Economy and Business Innovation
Hogeschool Rotterdam
WO course Circular Economy
Erasmus University Rotterdam
WO course Green Business Models
Eindhoven University of Technology
WO course Bio-based Materials in a Circular Economy
TU Delft
WO Course Geo-design for a Circular Economy in Urban Regions
TU Delft
WO Master Industrial Ecology
Universiteit Leiden/TU Delft
WO Master Industrial Ecology
TU Delft/Universiteit Leiden
WO Master Global Business & Sustainability
Erasmus Universiteit Rotterdam
WO Master Sustainable Entrepreneurship
Rijksuniversiteit Groningen
WO course Bio-based Materials in a Circular Economy
Technische Universiteit Delft
WO Master Circular Design in the Built Environment
Eindhoven University of Technology
WO course Circular Economy: from Challenge to Opportunity
Universiteit Leiden
WO Course Sustainable Business Models
Vrije Universiteit & Universiteit van Amsterdam
WO course The Circular Economy LAB
Vrije Universiteit
WO course Project Sustainable Future
Universiteit van Amsterdam
WO course Circular Economy
Universiteit van Amsterdam
HBO Minor Duurzame Energie & Groene Grondstoffen
Aeres Hogeschool
HBO Minor Circulaire Economie en nieuwe businessmodellen
Aeres Hogeschool
HBO Minor Future Urban Regions
Aeres Hogeschool
Associate Degree Duurzame Bedrijfskunde
Aeres Hogeschool
HBO Minor Circulaire Economie
Hogeschool Zuyd
HBO Minor Duurzaam Innoveren
Windesheim
HBO Global Project and Change Management
Windesheim
HBO Bachelor Specialisatie Water- en milieutechnologie (Milieukunde)
Van Hall Larenstein
HBO Minor Wereld van Verpakken
Hogeschool van Amsterdam
HBO Minor Circular Start-up
NHL Stenden
HBO Master Polymer Engineering
NHL Stenden/Windesheim
HBO Minor Sustainable Society
NHL Stenden
HBO Minor Circular Plastics
NHL Stenden
HBO Minor Supply Chain Innovation
HZ University of Applied Sciences
HBO Minor Marine Bio-based Specialties
HZ University of Applied Sciences
HBO Minor Circular Economy
HZ University of Applied Sciences
HBO Minor Circular Economy
HZ University of Applied Sciences
HBO Bachelor Finance & Control
Hogeschool Inholland
HBO Bachelor Finance & Control
Hogeschool Inholland
HBO Bachelor Finance & Control
Hogeschool Inholland
HBO Bachelor Finance & Control
Hogeschool Inholland
HBO Master Energy for Society
Rijksuniversiteit Groningen
HBO Vak Circular Production
De Haagse Hogeschool
Semester Circular and Social Design
Haagse Hogeschool
HBO Minor Business Modellen voor de Circulaire Economie
Haagse Hogeschool
HBO Minor Mission Impact
Haagse Hogeschool
HBO Minor Design With Nature
Haagse Hogeschool
HBO Minor Circular Business Transitions
Haagse Hogeschool
HBO Bachelor Ruimtelijke Ontwikkeling | Climate & Management
Haagse Hogeschool
HBO Minor Circulaire Economie
Saxion Hogeschool
HBO Studierichting Klimaat en Management
Saxion Hogeschool
HBO Minor Circulaire Stad
Hogeschool Utrecht
HBO Minor Biobased Economy in the Agrifood Sector
HAS Hogeschool
HBO Bachelor Milieukunde (Environmental Innovation)
HAS Hogeschool
HBO Minor Circulaire Economie
Fontys
HBO Specialisatie Duurzaam hergebruik van materialen
Avans Hogeschool
HBO Minor Biobased Technology and Business Development
Avans Hogeschool
HBO Bachelor Environmental Science for Sustainable Energy and Technology of Milieukunde
Avans Hogeschool
HBO Minor Low Ec High Tech
HAN
HBO Minor Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
HAN
HBO Master Circulaire Economie
HAN
HBO Minor Circulaire Economie
HAN
WO course Design for a Sustainable Future
Eindhoven University of Technology
WO Course Supply Chain Optimization
Rijksuniversiteit Groningen
WO Course Economics and Sustainable Development
Radboud Universiteit Nijmegen
WO Course Sustainability Analysis
Wageningen UR
WO Course Social, Sustainable and Technological Innovation
Radboud Universiteit Nijmegen
WO Course Bio-economy
Radboud Universiteit Nijmegen
Leergang innovatief en Energiebesparend restaureren
HAN, leergang voor professionals
WO course Governing transitions for global sustainable development
Universiteit van Amsterdam
WO Master Sustainable Energy Technology
Universiteit Twente
HBO Bachelor Industrieel Product Ontwerpen
Hogeschool Rotterdam
Environmental Economics and Environmental Policy
Wageningen UR
WO Course Energy, Water and Nutrient Cycles in the Built Environment
Wageningen UR
WO Course Sustainability in Food Chains
Wageningen UR
WO Course Principles of Urban Environmental Management
Wageningen UR
WO Minor Bio-based Sciences
Wageningen UR
WO Course Biobased Economy
Wageningen UR
WO Course Modelling of Biobased Production Systems
Wageningen UR
WO Master Environment and Resource Management
Vrije Universiteit
WO Master Track Economics: Sustainable Development
Tilburg University
WO Master’s track Science for Energy and Sustainability
Universiteit van Amsterdam
WO Course Product Life Cycle
Universiteit Twente
HBO Bachelor Built Environment
Hogeschool van Amsterdam
HBO Minor International Industrial Entrepreneurship
Hanzehogeschool
HBO Minor Duurzame Organisaties
Hanzehogeschool
HBO Minor Slim Produceren
Hanzehogeschool
HBO Vak Economische en circulaire besturing
HAN
HBO Bachelor Industrieel product ontwerpen
HAN
HBO Minor Business 2030
Avans Hogeschool