In concrete programma’s verbinden we wetenschap, bedrijfsleven en andere partijen bij het realiseren van radicale innovaties.

Onze programma’s

Duurzaam Werk en Reparatie in de Meubelbranche

Het programma Duurzaam Werk & Reparatie in de Meubelbranche richt zich op het creëren van hoogwaardig en duurzaam werk in de reparatiesector in Nederland, met een focus op reparatie van meubels.

Meer over Duurzaam Werk en Reparatie in de Meubelbranche!

Leadership for the Circular Transition

Met Leadership for the Circular Transition helpen we studenten vaardigheden ontwikkelen om écht goed om te gaan met de transitie-uitdaging. Dit doen we door toekomstige leiders te faciliteren, te experimenteren met leerecologie en onderwijsinnovatie te versterken.

Meer over Leadership for the Circular Transition!

Community of Science: Sociaal Circulair

Binnen de wetenschap gaat de aandacht vooralsnog uit naar technische kant van de circulaire economie. Maar de sociale dimensie is zeker zo belangrijk. Sociaal Circulair verbindt wetenschappers in de ontwikkeling én toepassing van kennis over de sociale veranderingen die nodig zijn voor het waarmaken van een circulaire economie. Zo komt de circulaire economie een stapje dichter bij.

Meer over Community of Science: Sociaal Circulair!

Versnellingshuis Nederland Circulair!

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! helpt ondernemers met hun circulaire ambities en bijbehorende vragen. Wij verwijzen door, verbinden en bieden expertise waar gewenst. Het Groene Brein is een van de initiatiefnemers. Het Versnellingshuis Nederland Circulair! Is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW, MVO Nederland, RVO en natuurlijk Het Groene Brein.

Meer over Versnellingshuis Nederland Circulair!!

LogiCE

De community LogiCE heeft als doel om de circulaire economie versneld te bereiken door kennis vanuit de logistiek en de circulaire economie in een actieve wisselwerking tussen bedrijven, lokale overheden en wetenschappers te ontwikkelen en toe te passen. Het Groene Brein heeft de community ontwikkeld samen met Wageningen University & Research.

Meer over LogiCE!

CE Booster

Voor start-ups, scale-ups en gevestigde bedrijven in de circulaire economie biedt het programma CE Booster support om hun impact verder te vergroten. In dit programma werkt Het Groene Brein samen met SMO (Stichting Maatschappij en Onderneming) en de Dutch Centres of Entrepreneurship.

Meer over CE Booster!

Coöperatie Leren voor Morgen

Duurzaamheid centraal stellen in het onderwijs, maar dan niet als losse initiatieven, maar met samenhang en eenheid. Dat is het doel van de coöperatie Leren voor Morgen, waar Het Groene Brein als initiator een rol in heeft gespeeld. Van peuter tot postdoc probeert de coöperatie het onderwijs te verduurzamen.

Meer over Coöperatie Leren voor Morgen!

Onderzoeksprogramma Duurzame businessmodellen

Het Groene Brein is de drijvende kracht geweest in het ontstaan van het NWO-programma Duurzame Businessmodellen. In het programma werken wetenschappers en bedrijven vier jaar lang samen aan het ontsluiten van nieuwe methoden voor de ontwikkeling en toepassing van duurzame businessmodellen.

Meer over Onderzoeksprogramma Duurzame businessmodellen!

Finance & Accountancy opleidingen voor de Nieuwe economie

Het netwerk FAN heeft als doel om de visie van een circulaire, inclusieve economie te vertalen naar opleidingen voor toekomstige financials en accountants. Het netwerk bestaat uit circa vijftien instellingen voor hoger onderwijs. Ook vertegenwoordigers van de grote accountancyfirma’s en banken zijn aangesloten.

Meer over Finance & Accountancy opleidingen voor de Nieuwe economie!

Lectorenplatform Circulaire Economie

Het Lectorenplatform Circulaire Economie heeft de ambitie om lectoren en onderzoekers te verbinden die een onderzoeksagenda hebben rond de circulaire economie. Het platform wil tegelijkertijd de samenwerking met ondernemers, overheden, het onderwijs en het onderzoek van universiteiten te versterken. Ruim 15 hogescholen participeren in het platform. Het Groene Brein voert met Avans Hogeschool de coördinatie van het lectorenplatform.

Meer over Lectorenplatform Circulaire Economie!

Spring Talents

Spring Talents is een platform voor WO- en HBO-studenten en young professionals om in aanraking te komen met toonaangevende bedrijven die duurzaamheid en circulaire economie serieus nemen en op zoek zijn naar jong talent. Het Groene Brein werkt samen met MVO Nederland, De Groene Zaak, Sustainable Motion, Studenten voor Morgen en Nederland Circulair!.

Meer over Spring Talents!

ToekomstBehendig.nl

ToekomstBehendig.nl is de onderwijskeuzegids van de toekomst. De gids vat alle mogelijkheden voor duurzaam onderwijs samen van basisschool tot universiteit. ToekomstBehendig.nl is een project van Groene Generatie, Het Groene Brein en Studenten voor Morgen.

Meer over ToekomstBehendig.nl!