Hoe verduurzaam je varkensvlees?

Hoe verduurzaam je varkensvlees?

De vraag

Het beeld van de huidige varkenssector toont somber: varkensboeren houden niet of ternauwernood hun hoofd boven water. Aan varkensvlees kleeft een negatief imago: een product van een grootschalige sector met een forse negatieve milieu-impact en veel dierenleed. 300 varkenshouders verenigd in de Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) willen het anders. In 2020 wil KDV dat alle deelnemende bedrijven het belang van het milieu voorop hebben staan (bijvoorbeeld energieneutraliteit) en positieve effecten hebben op de volksgezondheid (denk aan antibioticavrije productie). Ook echt integer omgaan met de dieren (geen ingrepen als knippen varkensstaarten) is een doel op de iets langere termijn.

Voorwaar geen makkelijke opgave. KDV heeft Het Groene Brein daarom gevraagd of dit een reële wens is en, zo ja, op welke wijze dit handen en voeten moet krijgen.

De aanpak

Het Groene Brein heeft de vraag van KDV voorgelegd aan onder andere prof. dr. John Grin (Universiteit van Amsterdam), dr. Emiel Wubben en dr. Bram Bos (beiden Wageningen UR).

Het resultaat

Uit twee interactieve, interdisciplinaire sessies zijn vijf aanbevelingen voortgekomen. Zo is er een idee ontstaan voor een meervoudig verdienmodel rondom het verwaarden van fosfaat uit mest in samenwerking met onder andere een waterschap. Concrete stappen zijn gezet rondom een andere aanbeveling: het opwekken van biogas uit varkensmest door monovergisting. In potentie slaat KDV hiermee twee vliegen in één klap: het oplossen van het mestprobleem en het produceren van energie. De financiën van dit plan lijken gunstig. De investering per monovergister is ongeveer € 650.000 per boerderij. Maar met een verdienste van ongeveer € 150.000 per jaar is de terugverdientijd minder dan vijf jaar.

Interessant vanuit het standpunt van institutionele beleggers die meer in Nederland willen investeren. Daarom ligt er nu een investeringsvoorstel bij de pensioensector via de Nederlandse Investeringsinstelling.

Facts & Figures

  • In 2014 waren er in totaal 12,2 miljoen varkens in Nederland
  • Van 2000 tot 2014 daalde het aantal varkeansbedrijven met twee derde (van 15.000 naar 4.800)
  • Vanaf 1 januari 2016 verkopen de Nederlandse supermarkten alleen nog maar vers varkensvlees met het Beter Leven en Varken van Morgen certificaat

Breinstorm

Vraag een interdisciplinair team van wetenschappers eenmalig mee te denken over specifieke vragen tijdens een interactieve ‘Breinstorm’ -sessie.

Over het projectHet Groene Brein is een plaats waar juist de mogelijkheden en toekomst centraal staanMark van den Eijnden, directeur KDV