In projecten werken onze wetenschappers aan concrete duurzaamheidsvragen van organisaties

Verkenning naar onderwijs over de energietransitie en circulaire economie
Vernieuwingen,

De vraag in het kort

In hoeverre bereidt het onderwijs voor op een veranderende arbeidsmarkt door de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie? In opdracht van de Vereniging Hogescholen, VSNU, MBO Raad en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft Het Groene Brein samen met de Coöperatie Leren voor Morgen een verkenning uitgevoerd naar onderwijs rondom de energietransitie en de CE in het mbo, hbo en wo. ...

De aanpak in het kort

Op deze mbo-kaart is het onderwijsaanbod over de energietransitie, CE en duurzaamheid te vinden in het mbo. Hierop zijn opleidingen, vakken, keuzedelen en leerlijnen te vinden die gaan over de energietransitie, CE en duurzaamheid in het algemeen. Op deze hbo/wo-kaart is het onderwijsaanbod over de energietransitie, CE en duurzaamheid te vinden in het hbo en wo. Hierop zijn opleidingen, majors, minors en vakken te vinden....

Over het project

Soort: Een verkenning naar onderwijs over de energietransitie en de circulaire economie Opdrachtgever(s):Vereniging Hogescholen, VSNU, MBO Raad en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Inventarisatie Nederlands beleid voor de Circulaire Economie
Vernieuwingen,

De vraag in het kort

Hoe ziet het huidige beleid gericht op het versnellen van de circulaire economie in Nederland eruit?...

De aanpak in het kort

Het Groene Brein heeft met enkele wetenschappers gekeken naar de duiding van de potentie van het beleid voor het realiseren van CE doelstellingen...

Over het project

Opdrachtgever(s):Planbureau voor de Leefomgeving