In projecten werken onze wetenschappers aan concrete duurzaamheidsvragen van organisaties

Duurzaam Businessmodel Wijkgerichte Zorg
Doorbraken,

De vraag in het kort

Hoe kun je sturen op meervoudige positieve impact in plaats van op ziekte en duurzame businessmodellen ontwikkelen waarbij ook sociale, economische, culturele en ecologische waarden ontstaan? ...

De aanpak in het kort

Door middel van een Quick Scan is er samen met experts een businessmodel en stappenplan uitgewerkt voor wijkgerichte zorg. Het model is bedoeld om op wijkniveaus ambities rondom een ecosysteem voor wijkgerichte zorg die ...

Over het project

Soort: Duurzame Doorbraak Opdrachtgever(s):SamenBeter

Maatschappelijke Raad van Advies (VolkerWessels)
Doorbraken,

De vraag in het kort

Levenskwaliteit verhogen. Dát is de missie van VolkerWessels. Levenskwaliteit is ook de focus van het duurzaamheidsbeleid van het bouwbedrijf. Maar kan je dat meten? En wat betekent dat op de bouwplaats?...

De aanpak in het kort

Het Groene Brein heeft een Maatschappelijke Raad van Advies geformeerd bestaande uit vooraanstaande wetenschappers. Deze Raad helpt VolkerWessels het doel levenskwaliteit integraal door te vertalen in strategie, tactiek en operatie. ...

Over het project

Soort: Business Breakthrough Opdrachtgever(s):VolkerWessels