Verduurzaming van de supermarktketen

Verduurzaming van de supermarktketen

De vraag

Hoewel de Nederlandse consument steeds vaker voor duurzaam voedsel kiest, is nog altijd 93 procent niet-duurzaam. Het voedselsysteem begint uit zijn voegen te barsten. De CO²-voetafdruk van vleesproductie overstijgt die van autoverkeer, sojaplantages verdringen tropische oerbossen, dierenwelzijn staat onder druk en we verspillen te veel.

ABN AMRO stelde ons de vraag: Welke stappen zijn nodig om dit systeem van voedsel retail te verduurzamen? Als bank werkt ABN AMRO samen met veel spelers uit de supermarktketen waardoor ze hen kunnen voorzien van advies en ondersteuning in het proces van verduurzaming van de keten.

De aanpak

Supermarkten hebben een relatief beperkt aandeel van 7 procent in de voedselverspilling, maar nemen toch een bijzondere rol in. Doordat inkoopvolume zich concentreert bij de supermarkt kan een grote invloed worden uitgeoefend op leveranciers. Supermarkten kunnen ook het koopgedrag van de consument sturen. Met andere woorden, de supermarkt bepaalt waar het voedsel vandaan komt en wat de klant consumeert. Samen met ABN AMRO startten we een onderzoek naar of en wanneer een kantelpunt naar verduurzaming van de keten plaats zou kunnen vinden.

Het resultaat

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het kantelpunt in 2022 plaatsvindt. Dat verwacht ABN AMRO op basis van groeicijfers in de duurzame voedselconsumptie over de afgelopen jaren. In 2022 is het omzetaandeel van duurzaam voedsel opgelopen tot 15 procent. Op dit punt beginnen consumenten het voorbeeldgedrag van anderen te volgen. “Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 10 procent van een populatie moet geloven in een bepaald idee om medemensen hiervan te overtuigen,” zegt Hofstede. “Dan treedt het tipping point op. Een weg terug is er dan niet meer.”

Oftewel, supermarkten zullen meer werk moeten maken van hun verspillings- en duurzaamheidsstrategie, zodat de consument ook in 2022 bij hen blijft winkelen.

Lees het uitgebreide rapport Verzet Tegen Voedselverspilling hier.

Facts & Figures

  • 93 procent van het voedsel is niet-duurzaam.
  • Het kantelpunt in 2022 heeft grote impact op het assortiment van de supermarkt en op de communicatie over duurzaamheid.
  • De supermarkt bepaalt waar het voedsel vandaan komt en wat de klant consumeert. Daarom heeft de supermarkt een cruciale rol.
  • Foodretailers kunnen de consument helpen minder voedsel te verspillen.

Breinstorm

Vraag een interdisciplinair team van wetenschappers eenmalig mee te denken over specifieke vragen tijdens een interactieve ‘Breinstorm’ -sessie.

Over het projectEen betere voorlichting naar de consument helpt ook diens koelkast beter te managen. Een duurzame voedselketen heeft voor de supermarkt op de langere termijn een positief effect op het voorkomen van bederf, de directe kosten, logistiek en het vergroot de binding met de klant.Henk Hofstede, Sector Banker Retail van ABN AMRO