Onze visie op specifieke vraagstukken, uit verschillende thema’s.

Mindset van de Toekomst

Vernieuwing, governance,

Van voedselbossen tot Nederland als grote camping: hoe zien jongeren hun leefomgeving anno 2023 en hoe zien zij de toekomst? Voor de beeldende rapportage Mindset van de Toekomst heeft een jongerenteam de visies van jongeren op deze vragen opgehaald.

Wegwijzer voor het werken aan transities

governance, Circulaire Economie,

Transities zijn vaak complex en vragen veel van mensen en organisaties. Daarom publiceren de gezamenlijke provincies de Wegwijzer voor het werken aan transities, opgesteld door Het Groene Brein en DRIFT in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Dit is een handleiding vol tips en handvatten die professionals en bestuurders helpt met het maken van keuzes in hun transitie naar een circulaire economie.

Van Macht naar Kracht

governance, Finance,

Veranderingen in de economie vragen om nieuwe vormen van governance vanuit de overheid. Om een duurzame toekomst te kunnen waarborgen dient de overheid gebruik te maken van 5 interventies die uiteengezet zijn in dit stuk dat i.s.m. Innovatie Partners tot stand is gekomen.