Onze visie op specifieke vraagstukken, uit verschillende thema’s.

Toekomstonderzoek Circulaire Samenleving: naar een rechtvaardige transitie

social impact,

De transitie naar een nieuwe samenleving is een economisch, ecologisch én sociaal vraagstuk. De sociale kant van de transitie blijft vaak onderbelicht, met grote risico’s tot gevolg. Het Groene Brein, Drift en Sandalfon Sustainability voerden in opdracht van de provincie Zuid-Holland een toekomstonderzoek uit naar de mogelijke sociale gevolgen van de transitie en de rol die de provincie kan spelen.

Duurzaam Businessmodel Wijkgerichte zorg

business modellen, social impact,

Hoe ziet een leefbare, gezonde en groene wijk er uit? En welke businessmodellen of organisatievormen maken dit mogelijk? Vanuit deze vragen is er door wetenschappers van het Groene Brein samen met MeetingMoreMinds, nagedacht over manieren waarop gezondheidszorg op wijkniveau slim georganiseerd kan worden.