Onze visie op specifieke vraagstukken, uit verschillende thema’s.

Whitepaper Stop landdegradatie in Nederland

Natuurlijk kapitaal,

De bodem is essentieel voor ons welzijn. Willen we in de toekomst gebruik blijven maken van de functies die de bodem ons biedt, dan moeten we nu werken aan herstel. Daarom heeft Het Groene Brein heeft een white paper geschreven over landdegradatie in Nederland. Hierin wordt onderzocht wat Sustainable Development Goal 15.3, dat zegt dat landen landdegradatie moeten tegengaan en herstel moeten bevorderen, voor Nederland betekent. Deze whitepaper werd 25 november gepresenteerd samen met de TerrAgenda 2020-2030.

Natuurlijk Kapitaal – Een Gedeelde Basis

Natuurlijk kapitaal,

hoewel het belang van Natuurlijk kapitaal steeds breder wordt onderkend mist er helderheid over de definitie ervan. ook zoeken publieke en private partijen naar handelingsperspectief om daadwerkelijk er mee aan de slag te gaan. Als reactie hierop is in samenwerking met MVO Nederland en Platform BEE dit document geschreven waarin beide punten worden toegelicht.