Onze visie op specifieke vraagstukken, uit verschillende thema’s.

De rol van provincies in het versnellen van CE transities

Circulaire Economie,

Wat kunnen provincies doen om deeltransities in de circulaire economie op te schalen, zoals circulaire bouw? In deze publicatie worden deeltransities uit verschillende provincies beschreven, besproken en getoetst met wetenschappers en beleidsmakers.

Wegwijzer voor het werken aan transities

governance, Circulaire Economie,

Transities zijn vaak complex en vragen veel van mensen en organisaties. Daarom publiceren de gezamenlijke provincies de Wegwijzer voor het werken aan transities, opgesteld door Het Groene Brein en DRIFT in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Dit is een handleiding vol tips en handvatten die professionals en bestuurders helpt met het maken van keuzes in hun transitie naar een circulaire economie.

Rode Draden 2024: de pilotfase voorbij

business modellen, Circulaire Economie,

Jaarlijks stelt het Versnellingshuis Nederland circulair! de Rode Draden notitie op. Hierin staan de veel voorkomende belemmeringen die bedrijven ervaren bij circulair ondernemen, gevolgd door een overzicht met mogelijke oplossingen door ervaringen uit de praktijk. Het doel? De weg voor ondernemers vrijer maken richting een circulaire economie.

Rode Draden 2023: zes inzichten in circulaire ketensamenwerking

Duurzaamheid, Circulaire Economie,

Jaarlijks stelt het Versnellingshuis Nederland circulair! de Rode Draden notitie op. Hierin staan de veel voorkomende belemmeringen die bedrijven ervaren bij circulair ondernemen. Gevolgd door een overzicht met mogelijke oplossingen door ervaringen uit de praktijk. Het doel? De weg voor ondernemers vrijer maken richting een circulaire economie.

Whitepaper Leadership for the Circular Transition

Onderwijs, Circulaire Economie,

In het landelijke programma Leadership for the Circular Transition (LCT) helpen we studenten bij het ontwikkelen van specifieke kennis, vaardigheden en ervaring om goed om te gaan met de transitie-uitdagingen waar ze voor staan. De tweede editie van het programma is inmiddels afgerond. In het whitepaper kijken we naar de resultaten en de evolutie van het programma. Ook kijken we naar wat het programma teweegbracht en wat we deze editie geleerd hebben.

Producten als service inkopen

Circulaire Economie, business modellen,

Landal GreenParks heeft i.s.m. Turntoo in een inkooptraject huishoudelijke apparatuur circulariteit en Product as a service modellen extra aandacht gegeven. Het Groene Brein heeft dit proces geëvalueerd. De resultaten, geleerde lessen en aandachtspunten voor vervolgstappen zijn verzameld in dit rapport.

Kennisagenda Circulaire Economie

business modellen, Circulaire Economie,

Als resultaat uit het Science Lab Circulaire Economie, een interdisciplinaire werkgroep van wetenschappers van Het Groene Brein, is de kennisagenda circulaire economie opgesteld. In dit document zijn de belangrijkste inzichten en openstaande vragen rondom de circulaire economie uiteengezet.