Onze visie op specifieke vraagstukken, uit verschillende thema’s.

Rode Draden 2023: zes inzichten in circulaire ketensamenwerking

Duurzaamheid, Circulaire Economie,

Jaarlijks stelt het Versnellingshuis Nederland circulair! de Rode Draden notitie op. Hierin staan de veel voorkomende belemmeringen die bedrijven ervaren bij circulair ondernemen. Gevolgd door een overzicht met mogelijke oplossingen door ervaringen uit de praktijk. Het doel? De weg voor ondernemers vrijer maken richting een circulaire economie.

Whitepaper Leadership for the Circular Transition

Onderwijs, Circulaire Economie,

In het landelijke programma Leadership for the Circular Transition (LCT) helpen we studenten bij het ontwikkelen van specifieke kennis, vaardigheden en ervaring om goed om te gaan met de transitie-uitdagingen waar ze voor staan. De tweede editie van het programma is inmiddels afgerond. In het whitepaper kijken we naar de resultaten en de evolutie van het programma. Ook kijken we naar wat het programma teweegbracht en wat we deze editie geleerd hebben.

Producten als service inkopen

business modellen, Circulaire Economie,

Landal GreenParks heeft i.s.m. Turntoo in een inkooptraject huishoudelijke apparatuur circulariteit en Product as a service modellen extra aandacht gegeven. Het Groene Brein heeft dit proces geëvalueerd. De resultaten, geleerde lessen en aandachtspunten voor vervolgstappen zijn verzameld in dit rapport.

Kennisagenda Circulaire Economie

business modellen, Circulaire Economie,

Als resultaat uit het Science Lab Circulaire Economie, een interdisciplinaire werkgroep van wetenschappers van Het Groene Brein, is de kennisagenda circulaire economie opgesteld. In dit document zijn de belangrijkste inzichten en openstaande vragen rondom de circulaire economie uiteengezet.