Onze visie op specifieke vraagstukken, uit verschillende thema’s.

Mindset van de Toekomst

Vernieuwing, governance,

Van voedselbossen tot Nederland als grote camping: hoe zien jongeren hun leefomgeving anno 2023 en hoe zien zij de toekomst? Voor de beeldende rapportage Mindset van de Toekomst heeft een jongerenteam de visies van jongeren op deze vragen opgehaald.

Whitepaper radicale ketenvernieuwing

Vernieuwing,

Het Groene Brein heeft in nauwe samenwerking met Damaris Matthijsen en Marjon van Opijnen (Economy Transformers Business Solutions) het whitepaper “Radicale ketenvernieuwing” gepubliceerd. In het whitepaper worden zeven oplossingsrichtingen van radicale ketenvernieuwing beschreven. Ook worden de contouren voor een duurzame en sociaal-economisch rechtvaardiger keten geschetst.

Barrières Doorbreken

Vernieuwing, business modellen,

Er zijn grofweg 9 manieren om barrières bij het verduurzamen van organisaties te doorbreken. Antoine Heideveld van Het Groene Brein presenteert in samenwerking met P+ een unieke keuzeboom, met de beste optie voor een organisatie. In de Whitepaper ‘Barrières doorbreken’ zijn deze keuzes voor de beste aanpak gedetailleerd uitgewerkt.

Circulaire Businessmodellen met The Value Hill

Vernieuwing, business modellen,

In samenwerking met Circle Economy en het Sustainable Fianance Lab hebben wetenschappers Nancy Bocken en Jeroen Hinfelaar gewerkt aan het Value Hill model waarin vier clusters van circulaire business modellen worden besproken: circulair ontwerp, optimaal gebruik, waardebehoud en netwerk organisatie.

Financiële en Accountantsopleidingen voor de Nieuwe Economie

Vernieuwing, Onderwijs, Finance,

In samenwerking met onderwijsbetrokkenen en professionals uit het financiële en accountantsvakgebied heeft Het Groene Brein een visie uitgewerkt op de veranderingen die nodig zijn in het Financiële en Accountancy onderwijs. De Nieuwe economie vraagt om een nieuwe rol voor financiële professionals, waardoor studenten vandaag nieuwe competenties dienen te leren. Deze visie brengt deze veranderingen in kaart.