Onze visie op specifieke vraagstukken, uit verschillende thema’s.

Rode Draden 2023: zes inzichten in circulaire ketensamenwerking

Duurzaamheid, Circulaire Economie,

Jaarlijks stelt het Versnellingshuis Nederland circulair! de Rode Draden notitie op. Hierin staan de veel voorkomende belemmeringen die bedrijven ervaren bij circulair ondernemen. Gevolgd door een overzicht met mogelijke oplossingen door ervaringen uit de praktijk. Het doel? De weg voor ondernemers vrijer maken richting een circulaire economie.