Publicatie whitepaper Leadership for the Circular Transition

Na een succesvolle eerste editie van het landelijke talentprogramma Leadership for the Circular Transition (LCT) is ook de tweede editie inmiddels afgerond. In dit landelijke programma helpen we studenten bij het ontwikkelen van specifieke kennis, vaardigheden en ervaring om goed om te gaan met de transitie-uitdagingen waar ze voor staan. De resultaten van deze tweede editie zijn verwerkt in een whitepaper.

In dit whitepaper kijken we naar hoe het tweede LCT-programma is geëvolueerd ten opzichte van de eerste editie. Ook kijken we naar wat het teweegbracht en wat we geleerd hebben in deze tweede editie.

Tijdens het LCT-programma leren en experimenteren studenten vier maanden lang met medestudenten vanuit het hele land. In workshops leren ze over de circulaire transitie en hoe ze hier zelf een leidende rol in kunnen spelen, en ontmoeten ze medestudenten op inspirerende locaties. Het programma eindigt met een nationale hackathon circulaire economie, waar studenten vanuit het mbo, hbo en wo samenwerken voor innovatieve ideeën. Dit jaar deden ze dat voor de opdrachtgevers NS en Prorail, die op zoek waren naar frisse ideeën voor afvalvrije stations.

Het programma biedt studenten de unieke kans een kijkje te nemen over hun eigen onderwijsinstelling en studie heen, bij experts van andere onderwijsinstellingen en uit de praktijk. Ondertussen volgen ze in hun eigen onderwijsinstelling een minor, werken ze in Living Lab of aan hun afstudeerstage. Daar kunnen ze alle opgedane kennis en vaardigheden direct in de praktijk toepassen. De inmiddels meer dan 250 studenten die meededen aan een van de onderdelen van het programma, lieten een geweldige groei zien in kennis, vaardigheden en interesse. “Werken met mensen van verschillende achtergronden maakt de weg vrij voor nieuwe creatieve ideeën,” aldus een van de LCT-studenten.

Er staat inmiddels een stevige landelijke community waarin we met elkaar leren en groeien in onderwijs voor de circulaire transitie. Het LCT-programma is een samenwerking van zes hogescholen en Het Groene Brein, en onderwijspartners die aansluiten op een van de onderdelen. Het programma wordt ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van LNV en Duurzaamdoor. Samen werken we met elkaar aan de missie om circulaire economie steeds meer gemeengoed te maken in het onderwijs.

In twee jaar Leadership for the Circular Transition is het enthousiasme steeds groter geworden. Het LCT-programma blijft dan ook volop in ontwikkeling. De komende tijd werken we aan een nóg beter passende versie, waarin we de leerpunten van de vorige edities goed verwerken. We willen de multi-level samenwerkingen tussen mbo, hbo en wo verstevigen en ervoor zorgen dat de verbinding met praktijkopdrachten groter is. Zo zorgen we dat er komend jaar opnieuw een prachtig programma staat, dat echt iets toevoegt voor studenten en onderwijsinstellingen.

We staan meer dan open voor jouw input om het aanbod te verrijken! Wil je meedoen, neem dan contact met ons op via info@hetgroenebrein.nl.

Lees ook deze berichten

Terugblik onderzoeksmiddag Agenda Stad

Tijdens deze onderzoeksmiddag belichten we de rol van de Onderzoeksmakelaar als verbinder tussen wetenschap en maatschappij. Lees mee over paneldiscussies, workshops en het bespreken van City Deals voor stedelijke innovatie.

Ter herinnering aan Ilja Beudel

Met veel verdriet delen we het bericht dat onze zeer gewaardeerde collega Ilja Beudel is overleden op 28 maart j.l. We kennen Ilja als een energieke en vrolijke collega, met hart voor de zaak en voor het hele team. Een fijn en lief mens. Ilja zal ontzettend gemist worden.   Ilja vervulde verschillende rollen binnen Het Groene Brein. Zo was ze […]