Conferentie: Logistiek Beweegt de Circulaire Economie

Op donderdag 12 oktober is de samenwerkconferentie ‘Logistiek Beweegt de Circulaire Economie’ (LBCE). Professionals in logistiek, ondernemers, wetenschappers, beleidsmakers en studenten komen samen, delen kennis en gaan aan de slag gaan met logistiek in de circulaire economie. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. 

Logistiek speelt een cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie. Een economie waarin we afval minimaliseren en materialen en producten hergebruiken, repareren en recyclen. Een economie waarin ketens circulair zijn met logistiek als belangrijke drijvende kracht.

We hebben een vol programma waarin we vanuit praktijk, onderzoek en beleid werken aan logistieke processen, oplossingen en innovaties die nodig zijn om een circulaire economie mogelijk te maken. Tijdens de conferentie kun je het volgende verwachten:

  • Wat gebeurt er als we de verandering van lineair naar circulair van een bedrijf letterlijk in beeld brengen? Laat je inspireren door de casus van Nijsen Company, dat wekelijks ruim 2000 voedselreststromen verwerkt tot vier productlijnen. Wisselvallige aanvoer en beperkte houdbaarheid vragen nogal wat het logistieke proces: hoe pakken zij dit aan?
  • Denk in werksessies mee met logistieke vraagstukken van onder meer Philips en Interface en de vervolgstappen die zij kunnen zetten richting circulair.
  • Ga tijdens de Meet Up in gesprek met lectoren, onderzoekers, experts, beleidsmakers en (logistiek) professionals. Of sluit aan bij een show case sessie, waarin bijvoorbeeld de nieuwste onderzoeksresultaten, tools en projecten worden gepresenteerd.

Uiteraard sluiten we af met een netwerkgelegenheid en een borrel.

Bekijk het volledige programma en meld je aan via de website.

Lees ook deze berichten

Aftrap Leadership for the Circular Transition 2024

Op vrijdag 1 december was de start van de Winter School, onderdeel van het programma Leadership for the Circular Transition (LCT)! Studenten uit het hele land en vanuit verschillende disciplines kwamen samen op de kick-off. Indy van de Sande (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) trapte de dag af. Ze benadrukte het belang van onderwijs voor de circulaire transitie. Ook benadrukte […]

Terugblik netwerkbijeenkomst Het Groene Brein

Op 10 november 2023 vierde Het Groene Brein haar elfde verjaardag: een mooie reden voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst, in het Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag. Op de bijeenkomst waren mooie ontmoetingen tussen leden en betrokkenen. Ook presenteerden een aantal jonge wetenschappers hun onderzoeken. Centraal hierbij stond de vraag: Hoe kunnen jonge wetenschappers Het Groene Brein helpen bij haar missie? De netwerkbijeenkomst […]