Ruimtelijke omgeving in een stad

Vernieuwde kenniskaart Mijn Leefomgeving biedt info over hoe actieve burgers zich kunnen inzetten in leefomgeving 

Ontdek de impact van de Omgevingswet op burgerparticipatie en ruimtelijke ordening en krijg praktische tips voor actieve betrokkenheid bij het vormgeven van je leefomgeving.

Rode Draden 2024: De pilotfase voorbij

De Rode Draden notitie 2024: Van pilot naar opschaling

Circulair ondernemen op grotere schaal. Het is niet altijd even makkelijk in een wereld die hier nog niet op is ingericht. Het Versnellingshuis Nederland Circulair!, met Het Groene Brein als partner, helpt ondernemers in hun de transitie naar een circulaire economie. Steeds meer bedrijven maken de stap naar circulair ondernemen. Wat we zien is dat bedrijven met plannen om op te schalen wel wíllen, maar nog tegen diverse belemmeringen aanlopen. Hoe zorgen we ervoor dat die ondernemers die willen, ook daadwerkelijk kúnnen? De Rode Draden 2024 geeft inzicht in de belangrijkste belemmeringen die bedrijven die circulair ondernemen ervaren bij het opschalen en welke oplossingen er voor zijn.

Ralph Temmink, universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht

Wetlands van groot belang volgens Ralph Temmink: “een scala aan belangrijke eigenschappen”

Wetlands zijn wereldwijd belangrijk. Niet alleen vanwege de unieke biodiversiteit, maar ook vanwege de opslag van koolstof, hoogwaterbescherming en de zoetwatervoorziening. Nu, maar ook in de toekomst zijn deze gebieden essentieel om te behouden en herstellen. Niet alleen op het gebied van CO2-uitstoot, maar ook de afwatering met het oog op een verhoogde zeespiegel en de zoetwatervoorziening in droge periodes.

Bianca Harms, lector Transformational Media, in hal NHL Stenden Leeuwarden

Effectieve duurzaamheids communicatie volgens Bianca Harms: op een authentieke manier vertellen over inspanningen

Communicatie speelt een belangrijke rol in de transitie naar een inclusieve, duurzame samenleving.

DAN-CE 5: Stap uit je comfort zone!

Wetenschappers en beleidsmedewerkers kwamen bij elkaar om visies op een circulaire economie uit te wisselen, met een duidelijk geluid: de maatschappij en wetenschap moeten uit hun comfort zone om de transitie naar een duurzame en gelijkwaardige wereld te versnellen.

Aftrap Leadership for the Circular Transition 2024

Op vrijdag 1 december was de start van de Winter School, onderdeel van het programma Leadership for the Circular Transition (LCT)! Studenten uit het hele land en vanuit verschillende disciplines kwamen samen op de kick-off. Indy van de Sande (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) trapte de dag af. Ze benadrukte het belang van onderwijs voor […]

Terugblik netwerkbijeenkomst Het Groene Brein

Op 10 november 2023 vierde Het Groene Brein haar elfde verjaardag: een mooie reden voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst, in het Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag. Op de bijeenkomst waren mooie ontmoetingen tussen leden en betrokkenen. Ook presenteerden een aantal jonge wetenschappers hun onderzoeken. Centraal hierbij stond de vraag: Hoe kunnen jonge wetenschappers Het Groene Brein helpen […]

Ter herinnering aan Anda Counotte

Het verdrietige bericht bereikte ons dat ons gewaardeerde lid Anda Counotte op 22 september 2023 is overleden. Anda was onderzoeker Groene IT. Ze zette zich met hart en ziel in voor verduurzaming van ICT en van het onderwijs. En dan het liefst gezamenlijk met anderen. Ze was nauw betrokken in ons netwerk. We hebben heel […]

Publicatie whitepaper Leadership for the Circular Transition

Na een succesvolle eerste editie van het landelijke talentprogramma Leadership for the Circular Transition (LCT) is ook de tweede editie inmiddels afgerond. In dit landelijke programma helpen we studenten bij het ontwikkelen van specifieke kennis, vaardigheden en ervaring om goed om te gaan met de transitie-uitdagingen waar ze voor staan. De resultaten van deze tweede […]

Inheems perspectief volgens Chautuileo Tranamil: inheemse taal en concepten verdwijnen en het gevaar hiervan

Het Groene Brein zet zich in voor een nieuwe, circulaire economie door wetenschap en praktijk samen te brengen. We werken op transities zoals de energietransitie, duurzaam onderwijs, regeneratieve landbouw en consumptiegoederen. Binnen al deze onderwerpen zien we dat het thema klimaatrechtvaardigheid steeds belangrijker wordt. En dat diverse groepen zoals inheemse volken weinig inspraak hebben op […]