Aftrap Leadership for the Circular Transition 2024

Op vrijdag 1 december was de start van de Winter School, onderdeel van het programma Leadership for the Circular Transition (LCT)! Studenten uit het hele land en vanuit verschillende disciplines kwamen samen op de kick-off.

Indy van de Sande (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) trapte de dag af. Ze benadrukte het belang van onderwijs voor de circulaire transitie. Ook benadrukte Indy de kracht van iedere student om een verandering in gang te zetten. De deelnemers werden vervolgens meegenomen in een workshop Leiderschap, Reflexiviteit en Inner Development Goals. De workshop werd geleid door Menno Wierdsma, co-coördinator LCT en practor bij het Firda College en Jifke Sol, lector Circulaire transitie bij Fontys Hogeschool en lid van Het Groene Brein.

Hoe de kick-off werd ervaren deelt deelnemer Fons Hofstede: “In mijn studie en stage bij Auping leer ik al veel over duurzaamheid en circulariteit. Ik doe mee aan het LCT omdat ik het belangrijk vind om vanuit verschillende perspectieven de transitie naar een circulaire economie te ontdekken en er nóg meer over te leren.”

We kijken terug op een geslaagde kick-off. We zijn trots dat we hier als Het Groene Brein bij betrokken zijn en kijken uit naar het vervolg van de Winter School. Op het programma staat dan onder andere een workshop Design Thinking en co-design van Guido Stompff en Bas van den Berg op 8 december. Ook kijken we uit naar het vervolg van het LCT-programma, bijvoorbeeld naar de Nationale Hackathon Circulaire Economie en Spring School!

Doe mee!

Ook meedoen met het LCT-programma? Vanaf 4 december is de inschrijving geopend voor de Nationale Hackathon Circulaire Economie van 5-9 februari! In de Nationale Hackathon Circulaire Economie werk je in teamverband aan de beste oplossing voor een grote uitdaging: het versnellen van de beweging van fast fashion naar slow fashion. Bundel je krachten met andere studenten uit heel Nederland, volg (online) expertworkshops en pitch je ideeën tijdens de Grande Finale op 9 februari!

Over het LCT-programma

In het LCT-programma helpen we studenten vaardigheden ontwikkelen om écht goed om te gaan met de transitie-uitdaging. Het LCT-programma is een beweging die studenten en docenten helpt om samen te werken aan een duurzame wereld. Het programma is het resultaat van een unieke co-creatie van meer dan 10 onderwijsinstellingen in Nederland.

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedelkwaliteit, Duurzaam Door en Leren voor Morgen. Het Groene Brein is betrokken als programmacoördinator.

Lees ook deze berichten

Vernieuwde kenniskaart Mijn Leefomgeving biedt info over hoe actieve burgers zich kunnen inzetten in leefomgeving 

Ontdek de impact van de Omgevingswet op burgerparticipatie en ruimtelijke ordening en krijg praktische tips voor actieve betrokkenheid bij het vormgeven van je leefomgeving.

De Rode Draden notitie 2024: Van pilot naar opschaling

Circulair ondernemen op grotere schaal. Het is niet altijd even makkelijk in een wereld die hier nog niet op is ingericht. Het Versnellingshuis Nederland Circulair!, met Het Groene Brein als partner, helpt ondernemers in hun de transitie naar een circulaire economie. Steeds meer bedrijven maken de stap naar circulair ondernemen. Wat we zien is dat bedrijven met plannen om op te schalen wel wíllen, maar nog tegen diverse belemmeringen aanlopen. Hoe zorgen we ervoor dat die ondernemers die willen, ook daadwerkelijk kúnnen? De Rode Draden 2024 geeft inzicht in de belangrijkste belemmeringen die bedrijven die circulair ondernemen ervaren bij het opschalen en welke oplossingen er voor zijn.