DAN-CE 5: Stap uit je comfort zone!

De wereld heeft een transitie van de geest nodig, zo zeiden experts tijdens de conferentie The Circular Economy (Un)Limited op 8 december 2023. Ze riepen op tot een nieuwe benadering van economische groei, de impact van onderzoek en benadrukten de noodzaak van actie en samenwerking.

De conferentie was de 5e bijeenkomst van het Dutch Academic Network on the Circular Economy (DAN-CE), georganiseer door LDE Centre for Sustainability en Het Groene Brein. Wetenschappers en beleidsmedewerkers kwamen bij elkaar om visies op en kennis over een circulaire economie uit te wisselen. Op de conferentie heerste een duidelijk geluid: de maatschappij en wetenschap moeten uit hun comfort zone om de transitie naar een duurzame en gelijkwaardige wereld te versnellen.

De circulaire economie vraagt een change of mind

Vier sprekers deelden hun visie en schoven daarna aan in een panel: Het Groene Brein-lid en hoogleraar Industrial Ecology Arnold Tukker, hoofdeconoom Triodos Bank Hans Stegeman, assistent-professor aan het Instituut voor Milieustudies (VU Amsterdam) Marthe Wens en Robert Tekke, manager circulaire transitie bij de provincie Zuid-Holland. De sprekers hadden uiteenlopende onderwerpen als de-growth, circulair denken, rebelleren en onderzoeken, maar een duidelijke gemeenschappelijke noemer: de change of mind is de belangrijkste voorwaarde voor een circulaire economie.

Wetenschap en beleid: pak samen de verantwoordelijkheid

Het geluid dat de maatschappij en wetenschap uit hun comfortabele plek moeten, kwam ook terug in de workshops, geleid door onder andere Antoine Heideveld (directeur Het Groene Brein), Ilja Beudel (programmamanager Het Groene Brein) en Jifke Sol (Het Groene Brein-lid en Lector Circulaire Transitie aan Fontys Hogeschool). Tijdens de workshop werd duidelijk leiderschap iets collectiefs is: we moeten daar samen de verantwoordelijkheid voor pakken. Om dit te doen, is het essentieel om interdisciplinair te werken. Wetenschappers en beleidsmakers stelden dan ook concrete doelen op om tot deze werkwijze te komen.

Tijdens de conferentie werd duidelijk dat er een behoefte is aan meer samenwerking tussen verschillende werkvlakken en disciplines, zodat we samen kunnen werken aan het gemeenschappelijk belang. We moeten vaker met elkaar in gesprek, met een gemeenschappelijke taal zodat we weten waar we elkaar in nodig hebben. Investeringen in samenwerkingen zijn nodig: geen losse projecten, maar programma’s waar alle partijen een rol in spelen. Willen we fundamentele verandering in aanbrengen, kunnen we studenten leren om inter- en transdisciplinair te werken. Zo raken zij gewend aan deze methode en wordt dit in de toekomst een natuurlijker proces.

We kijken terug op een mooie conferentie waar wetenschap en beleid werden samengebracht. Uit de keynotes en de workshops kwamen waardevolle inzichten voor zowel deelnemers als organisatoren. De behoefte aan samenwerking tussen beleid en wetenschap vormt een mooie basis om op voort te borduren met het DAN-CE netwerk en beleidsmakers. We willen het DAN-CE netwerk en LDE Centre for Sustainability bedanken als mede-organisatoren, alsook de aanwezigen voor hun bijdragen. We kijken uit naar de volgende DAN-CE bijeenkomst in juni 2024 te Utrecht!

Wil je de volgende DAN-CE bijeenkomst bijwonen? Stuur een e-mail naar Ilja Beudel via ilja.beudel@hetgroenebrein.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging.

Meer weten over de keynotes? Lees hier het verslag van LDE Centre for Sustainability.

Lees ook deze berichten

Terugblik onderzoeksmiddag Agenda Stad

Tijdens deze onderzoeksmiddag belichten we de rol van de Onderzoeksmakelaar als verbinder tussen wetenschap en maatschappij. Lees mee over paneldiscussies, workshops en het bespreken van City Deals voor stedelijke innovatie.

Ter herinnering aan Ilja Beudel

Met veel verdriet delen we het bericht dat onze zeer gewaardeerde collega Ilja Beudel is overleden op 28 maart j.l. We kennen Ilja als een energieke en vrolijke collega, met hart voor de zaak en voor het hele team. Een fijn en lief mens. Ilja zal ontzettend gemist worden.   Ilja vervulde verschillende rollen binnen Het Groene Brein. Zo was ze […]