Duurzaam Werk en Reparatie in de Meubelbranche

Duurzaam Werk en Reparatie in de Meubelbranche

Hoogwaardig en duurzaamwerk in de reparatiesector

Het programma Duurzaam Werk & Reparatie in de Meubelbranche richt zich op het creëren van hoogwaardig en duurzaam werk in de reparatiesector in Nederland, met een focus op reparatie van meubels. Dit doen we door tegelijkertijd twee transities aan te jagen:
1. De vraag naar reparatie door de vraag en de bereikbaarheid van reparatie te vergroten.
2. Professionalisering van reparatievakmanschap en banen, erkenning van vakmensen inclusief scholing en het aantrekken van nieuw talent.

We focussen op reparatie van meubels. Deze sector is kansrijk. Op dit moment zijn er nog maar weinig banen in de reparatiesector en is de mainstream retail vooral gericht op verkoop van nieuwe producten. Door het gebrek aan bewustwording en vraag vanuit de consument naar reparatiemogelijkheden en gerepareerde producten krijgen reparatiebanen maar weinig schaal in Nederland.

Samen naar een duurzame reparatie- en meubelsector

Het programma wordt uitgevoerd door een coalitie van partijen uit verschillende branches; zowel de reparatiesector als de meubelsector, met als penvoerder Het Groene Brein die als onafhankelijke transitie en kennismakelaar optreed. Wetenschappers en andere experts zijn aangesloten en het project is direct gekoppeld aan de Transitieagenda Consumptiegoederen die vanuit Het Grondstoffenakkoord en het Kabinet invulling geeft aan de transitie naar een circulaire economie voor consumentengoederen. Hierdoor is het doorvertalen van dit project naar andere sectoren goed mogelijk.

Concrete pilots om systeembarrières te overkomen

Duurzaam Werk & Reparatie in de Meubelbranche werkt met concrete pilots met coalitiepartijen IKEA, Repair Café, Vesta, Circulaire Ambachtscentra, Marktplaats en Intergamma, om gezamenlijk systeem barrières voor het creëren van meer banen in de reparatiesector te overwinnen.

De barrières bevinden zich zowel aan de kant van de consument als aan de kant van de reparatiesector. Bij de consument is de lastige vindbaarheid (wat en waar) van reparatiediensten vaak een obstakel. Daarnaast wordt reparatie ook vaak beschouwd als duur in relatie tot nieuwe producten. Aan de aanbodkant van gerepareerde meubels zijn barrières zoals betaalbaar (geschoold) personeel en juridische aspecten rondom aansprakelijkheid en een rendabel businessmodel.