Leadership for the Circular Transition

Leadership for the Circular Transition

Toekomstige leiders in de circulaire transitie

Nederland staat op een kantelpunt. Transities die al in gang zijn gezet, bijvoorbeeld naar een circulaire en energieneutrale samenleving in 2050, moeten worden versneld als we deze doelstellingen willen halen. Met het Talentprogramma Leadership for the Circular Transition (LCT) helpen we studenten vaardigheden ontwikkelen om écht goed om te gaan met de transitie-uitdaging.

Een circulair en energieneutraal Nederland

Met het LCT werken we op drie manieren aan het doel van een circulair en energieneutraal Nederland:

1. We faciliteren de ontwikkeling van toekomstige leiders, zodat zij noodzakelijke transities kunnen helpen realiseren.
2. We experimenteren met hybride leerecosystemen (ook wel leerecologie genoemd) die hoger onderwijs en studenten samenbrengen om te werken aan transitievraagstukken. Zo ondersteunen we systeemverandering naar een circulaire economie.
3. Door de vertaling van het talentprogramma naar de reguliere programma’s van hogescholen versterken we de onderwijsinnovatie op het gebied van circulaire economie en zorgen we uiteindelijk voor een structurele verankering van de circulaire economie in het onderwijs. Dit doen we door alle ontwikkelde materialen en inzichten open source beschikbaar te stellen.

Uitgangspunt

Uitgangspunt van dit talentprogramma is dat we de opgedane kennis uitbreiden naar bestaande cursussen, minoren, projecten en samenwerken over grenzen van onderwijsinstellingen en disciplines heen. Op deze manier biedt het programma ruimte voor onderwijskundige en wetenschappelijke experimenten om vernieuwende pedagogische benaderingen te ontwikkelen die bijdragen aan de transitie.

Het programma is gestart in 2021. Studenten van verschillende opleidingen en 8 hogescholen volgden samen on- en offline workshops in leading change, futures literacy of systeemdenken. Ook onderwerpen als biomimicry kwamen voorbij. Fysieke bijeenkomsten zoals ‘de kick-off’ vonden plaats bij het Hof van Cartesius in Utrecht. Hier maakten studenten kennis met elkaar, maar ook met bedrijven die zich volop bezighouden met circulaire economie. Lees meer over de eerste editie in de whitepaper van LCT 2021-2022. De whitepaper van de tweede editie volgt binnenkort.

Het programma is het resultaat van een unieke co-creatie van zes hogescholen: Haagse Hogeschool, Fontys Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Zuyd en Hogeschool van Amsterdam, samen met Mission Zero, het Groene Brein en het Lectorenplatform Circulaire Economie.
Het programma wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van IenW, Ministerie van LNV, Duurzaam Door & Leren voor Morgen.