Duurzaam Werk en Reparatie in de Meubelbranche

Het programma Duurzaam Werk & Reparatie in de Meubelbranche richt zich op het creëren van hoogwaardig en duurzaam werk in de reparatiesector in Nederland, met een focus op reparatie van meubels.

Leadership for the Circular Transition

Met Leadership for the Circular Transition helpen we studenten vaardigheden ontwikkelen om écht goed om te gaan met de transitie-uitdaging. Dit doen we door toekomstige leiders te faciliteren, te experimenteren met leerecologie en onderwijsinnovatie te versterken.

Community of Science: Sociaal Circulair

Binnen de wetenschap gaat de aandacht vooralsnog uit naar technische kant van de circulaire economie. Maar de sociale dimensie is zeker zo belangrijk. Sociaal Circulair verbindt wetenschappers in de ontwikkeling én toepassing van kennis over de sociale veranderingen die nodig zijn voor het waarmaken van een circulaire economie. Zo komt de circulaire economie een stapje dichter bij.

Versnellingshuis Nederland Circulair!

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! helpt ondernemers met hun circulaire ambities en bijbehorende vragen. Wij verwijzen door, verbinden en bieden expertise waar gewenst. Het Groene Brein is een van de initiatiefnemers. Het Versnellingshuis Nederland Circulair! Is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW, MVO Nederland, RVO en natuurlijk Het Groene Brein.

LogiCE

De community LogiCE heeft als doel om de circulaire economie versneld te bereiken door kennis vanuit de logistiek en de circulaire economie in een actieve wisselwerking tussen bedrijven, lokale overheden en wetenschappers te ontwikkelen en toe te passen. Het Groene Brein heeft de community ontwikkeld samen met Wageningen University & Research.

Sustainability Challenges

Met diverse partners organiseert Het Groene Brein sustainability challenges waarbij studenten en young professionals aan de slag gaan met duurzaamheidsvragen van bedrijven. Een selectie van challenges: Amsterdam Circular Challenge (met Rik Winsemius en Pieter De Stefano), de Energy Innovation Talks (met Sustainable Motion) en de Circular Innovation Games (met Start Up Mix).

 

CE Booster

Voor start-ups, scale-ups en gevestigde bedrijven in de circulaire economie biedt het programma CE Booster support om hun impact verder te vergroten. In dit programma werkt Het Groene Brein samen met SMO (Stichting Maatschappij en Onderneming) en de Dutch Centres of Entrepreneurship.

Coöperatie Leren voor Morgen

Duurzaamheid centraal stellen in het onderwijs, maar dan niet als losse initiatieven, maar met samenhang en eenheid. Dat is het doel van de coöperatie Leren voor Morgen, waar Het Groene Brein als initiator een rol in heeft gespeeld. Van peuter tot postdoc probeert de coöperatie het onderwijs te verduurzamen.

Onderzoeksprogramma Duurzame businessmodellen

Het Groene Brein is de drijvende kracht geweest in het ontstaan van het NWO-programma Duurzame Businessmodellen. In het programma werken wetenschappers en bedrijven vier jaar lang samen aan het ontsluiten van nieuwe methoden voor de ontwikkeling en toepassing van duurzame businessmodellen.

 

Finance & Accountancy opleidingen voor de Nieuwe economie

Het netwerk FAN heeft als doel om de visie van een circulaire, inclusieve economie te vertalen naar opleidingen voor toekomstige financials en accountants. Het netwerk bestaat uit circa vijftien instellingen voor hoger onderwijs. Ook vertegenwoordigers van de grote accountancyfirma’s en banken zijn aangesloten.