Netwerkdiner Het Groene Brein: een terugblik

Het Groene Brein bestaat dit jaar tien jaar. Op donderdag 8 maart trapten we dit jubileum af met een netwerkdiner in Circl.

Hierboven een uitgebreid foto-verslag.

Naast lekker dineren, gingen we ook in drie werksessies uiteen. Hieronder korte terugkoppeling per sessie:

1. Worldcafé over transdisciplinair werken door de Community Sociaal Circulair.

Een interactieve brainstorm over de vraag wat transdisciplinair werken vraagt van een wetenschapper en hoe je als wetenschapper open kunt staan voor andere vormen van kennis dan de gangbaar wetenschappelijkeEerst deelde Jifke Sol haar ervaringen vanuit het Living Lab in Fontys. Enkele conclusies uit de brainstorm:

    • Wetenschap en praktijk kunnen verschillende rollen, talen en vragen hebben.
    • Bestaande structuren binnen kennisinstellingen kunnen belemmerend werken voor transdisciplinair werken.
    • Om transdisciplinair te werken is het van belang om vanaf de start samen te werken en open te staan voor anderen. Bovendien zijn intuïtie en verbeelding belangrijk.
    • Ruimte geven aan het experiment en het transparant delen van kennis werd als essentieel benoemd.

Plan is om deze en andere punten te verdiepen en te verwerken tot een publicatie over transdisciplinair werken.

2. Klimaatrechtvaardigheid op de COP27 door de Jonge Klimaatbeweging en Het Groene Brein

Met de Jonge Klimaatbeweging (JKB) en wetenschappers van Het Groene Brein maken we een activistisch statement over circulaire economie & rechtvaardigheid. Tijdens deze sessie ontstond er een interessante socratische discussie over dit statement. Wat is rechtvaardigheid precies op internationaal en nationaal vlak? Kunnen we leren van de due diligence ontwikkelingen in Duitsland of politiek filosoof John Rawls? En zou bestemmingsheffing in de toekomst nationaal tot een eerlijke verdeling van schaarse goederen kunnen leiden? JKB en HGB zullen twee positon papers opstellen met een open uitnodiging tot aanscherping én ondertekening.

3. Gesprek over circulaire economie t.b.v. het jubileumboek van Het Groene Brein

Onder leiding van Jan Bom (redacteur van P-plus) gingen leden Jacqueline Cramer en Diane Zandee in gesprek over de circulaire economie. Wat moet er gebeuren om het bereiken van de circulaire economie te versnellen? Moet er meer overheidsingrijpen komen? Moet het bedrijfsleven meer doen? Uit een levendige discussie bleek wel dat bedrijfsleven meer kan doen en ook al veel doet, maar daar echt de steun bij nodig heeft van een sterke overheid die stuurt op goed bepaalde en goed onderbouwde circulaire doelen. En daarnaast moeten ook de consumenten en de communities goed worden betrokken. Krachtige boodschap uit de sessie: laten we de bewegingen van activistische consumenten sterk aanjagen ook vanuit een activistische wetenschap. Op basis van de uitkomsten gaat Jan Bom aan de slag met het maken van een jubileumboek voor Het Groene Brein. HGB probeert de rol van activistische wetenschap verder vorm te geven.

Op donderdag 10 november van dit jaar sluiten we ons jubileumjaar af met een groen wetenschapsfestival op een nader te bepalen locatie. We kijken er naar uit om iedereen daar weer te zien en te spreken. Binnenkort meer informatie hierover.

Lees ook deze berichten

Mindset van de Toekomst

Jongerenperspectieven op de leefomgeving van Nederland in 2050 Van voedselbossen tot Nederland als grote camping: hoe zien jongeren hun leefomgeving anno 2023 en hoe zien zij de toekomst? Voor de beeldende rapportage Mindset van de Toekomst heeft een jongerenteam de visies van jongeren op deze vragen opgehaald. Tijdens zes sessies zijn ideeën, visies en meningen van jongeren van 10 tot […]

Derde editie Week van het Economieonderwijs: 18-22 november 2024

Van 18 t/m 22 november 2024 vindt de derde editie van de Week van het Economieonderwijs plaats, dé landelijke week voor toekomstbestendig economieonderwijs.