Vernieuwde kenniskaart Mijn Leefomgeving biedt info over hoe actieve burgers zich kunnen inzetten in leefomgeving 

Een hernieuwde kenniskaart!  

De kenniskaart Mijn Leefomgeving biedt een actueel en toegankelijk overzicht van een breed scala aan informatie over de Omgevingswet en actief burgerschap in de leefomgeving.  

De kenniskaart is gebaseerd op verschillende onderzoeken en publicaties en geeft weer hoe de Omgevingswet de ruimtelijke ordening verandert en beïnvloedt voor burgers, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Burgerparticipatie is een groot onderdeel van de Omgevingswet.   

De kenniskaart biedt inzichten, richtlijnen en praktische tips over hoe je als burger actief kunt deelnemen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Denk hierbij aan als burger betrokken zijn met plannen van anderen met betrekking tot de Omgevingswet, het vergroenen van je buurt met medebewoners of het deels overnemen van taken van de gemeente.  

Wat is er nieuw? 

Er is de afgelopen periode veel veranderd op het gebied van ruimtelijke ordening in Nederland. Met de inwerktreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn er nieuwe manieren om met plannen over de fysieke leefomgeving om te gaan. Deze nieuwe manieren hebben invloed op burgers, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties.  

De nieuwe Omgevingswet stimuleert om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij plannen voor de fysieke leefomgeving. Ook wordt verwacht dat burgers en andere belanghebbenden betrokken zijn bij plannen van anderen. De kenniskaart is aangevuld met informatie over hoe dit uitgevoerd kan worden.  

Naast informatie over de Omgevingswet en burgerparticipatie, bevat de kaart ook praktische tips over het opzetten van een initiatief, effectieve samenwerking met de gemeente en het verbeteren van je buurt op het gebied van groen en veiligheid.   

Bekijk hier de kenniskaart Mijn Leefomgeving.

Meer weten over thema’s als circulaire economie, voeding en duurzaamheid en natuurlijk kapitaal? In onze kenniskaarten vind je een actueel overzicht van alle informatie rondom deze thema’s.

Lees ook deze berichten

Terugblik onderzoeksmiddag Agenda Stad

Tijdens deze onderzoeksmiddag belichten we de rol van de Onderzoeksmakelaar als verbinder tussen wetenschap en maatschappij. Lees mee over paneldiscussies, workshops en het bespreken van City Deals voor stedelijke innovatie.

Ter herinnering aan Ilja Beudel

Met veel verdriet delen we het bericht dat onze zeer gewaardeerde collega Ilja Beudel is overleden op 28 maart j.l. We kennen Ilja als een energieke en vrolijke collega, met hart voor de zaak en voor het hele team. Een fijn en lief mens. Ilja zal ontzettend gemist worden.   Ilja vervulde verschillende rollen binnen Het Groene Brein. Zo was ze […]