Opleidingen rond de circulaire economie in kaart

Volg jij een studie en wil je aan de slag met de circulaire economie? Wil jij bijvoorbeeld meer weten over circulair ontwerp of juist hoe circulariteit een plek kan krijgen in jouw opleiding? Deze kaart geeft een overzicht van alle vakken, minors en opleidingen in Nederland waar circulariteit een thema is. Van mbo tot hbo tot wo. Sommige daarvan gaan uitsluitend over de CE (kernthema), andere behandelen CE binnen een bestaand curriculum (subthema). Ook zijn er vakken, opleiding en minors met een duidelijke specialisatie binnen het brede thema circulariteit. Gebruik de vier filters om het aanbod te selecteren.

Wageningen UR Course Entrepreneurship in the Circular Economy
Wageningen University & Research
Universiteit Twente Course Product Design to Online Business Theory
Universiteit Twente
Universiteit Twente Minor Sustainable Circular Economy
Universiteit Twente
TU Delft Course Design for the Circular Economy
TU Delft
TU Delft Minor Designing Sustainability Transitions
TU Delft
TU Delft Masterclass Design for the Circular Economy
TU Delft
TU Delft Circular Product Design Assessment
TU Delft
Duurzaamheidstrainingen en masterclasses voor professionals
Hogeschool van Arnhem Nijmegen
CIRCO Tracks
CIRCO
Masterclass Sustainability & Circulaire Economie
Biomimicry Centre
MBO Opleiding Stad en Mens
Yuverta
MBO Circular Skills in Fashion
ROC van Amsterdam
MBO Leerlijn Smart Industry
MBO Rijnland
HBO Minor Duurzaam Innoveren
Windesheim
HBO Minor Biobased Innovations
Hogeschool van Arnhem Nijmegen
HBO Minor Circulaire Economie, duurzaam ondernemen
Hogeschool van Arnhem Nijmegen
HBO Afstudeeratelier Duurzaam Verpakken
Hogeschool van Amsterdam
HBO Afstudeeratelier Circular Product Design / Repurpose
Hogeschool van Amsterdam
HBO Course Circular Product Design
Hogeschool van Amsterdam
HBO Minor Robotic Production and Circular Materials
Hogeschool van Amsterdam
HBO Minor Next Professional Design
Hogeschool Rotterdam
HBO Minor Circular Maker
Hogeschool Rotterdam
HBO Minor Sustainable Polymer Engineering
NHL Stenden Hogeschool
HBO Minor Consumentengedrag 3.0
Hanzehogeschool Groningen
WO e-Course Circular Fashion: Design, Science and Value in a Sustainable Clothing Industry
Wageningen University & Research en ArtEZ
WO e-Course Circular Economy: An Interdisciplinary Approach
Wageningen University & Research
WO e-Course A Circular Economy of Metals: Towards a Sustainable Societal Metabolism
Universiteit Leiden
WO e-Course Circular Economy: An Introduction
TU Delft
WO e-Course Engineering Design for a Circular Economy
TU Delft
WO e-Course Sustainable Packaging in a Circular Economy
TU Delft
WO e-Course Designing electronics for recycling in a circular economy
TU Delft
WO Master Bio Inspired Innovation
Universiteit Utrecht
WO Course Circular Sustainable Business Development
Universiteit Twente
HBO Minor Fieldlab Circular Economy and Business Innovation
Hogeschool Rotterdam
WO Master Circular Design in the Built Environment
Eindhoven University of Technology
HBO Minor Circular Plastics
NHL Stenden
HBO Minor Circular Start-up
NHL Stenden
HBO Minor Wereld van Verpakken
Hogeschool van Amsterdam
HBO Minor Circulaire Economie
Saxion Hogeschool
HBO Minor Design With Nature
Haagse Hogeschool
Semester Circular and Social Design
Haagse Hogeschool
HBO Minor Circular Economy
HZ University of Applied Sciences
WO course Design for a Sustainable Future
Eindhoven University of Technology
HBO Master Circulaire Economie
HAN
HBO Specialisatie Duurzaam hergebruik van materialen
Avans Hogeschool
HBO Bachelor Industrieel product ontwerpen
HAN
WO Course Product Life Cycle
Universiteit Twente
HBO Bachelor Industrieel Product Ontwerpen
Hogeschool Rotterdam