Rik Leemans

Professor in Environmental Systems Analysis

Wageningen University

Rik Leemans

Professor in Environmental Systems Analysis

Instelling Wageningen University
Thema's Ecologie, biodiversiteit en ecosysteemdiensten, veranderingen in mondiaal landgebruik en klimaat, koolstofkringloop en duurzaamheid (SDGs), integrated assessment modellen..
Expertises System Thinking, Natural Capital
SDG's
Persoonlijke pagina