Guido Walraven

Lector Dynamiek van de stad

Hogeschool Inholland

Guido Walraven

Lector Dynamiek van de stad

Instelling Hogeschool Inholland
Thema's Sociaal ondernemerschap, sociale uitsluiting, stedelijk burgerschap, welzijn, gezonde samenleving
Expertises Social Capital
SDG's
Persoonlijke pagina