Home
Waar we aan werken
Ons brein
Onze werkwijze
Blijf op de hoogte

Visie en aanpak

Samen met ons netwerk van wetenschappers werken we aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. We verbinden de nieuwste kennis aan complexe praktijkvraagstukken, bouwen daadkrachtige samenwerkingen en ondersteunen pioniers die de nieuwe economie vormgeven. Zo komen we met elkaar tot concrete oplossingen en systeemdoorbraken en maken we samen het verschil.

Home > Thema > Visie en aanpak

Wij zijn Het Groene Brein


Samen met ons netwerk van wetenschappers werken we aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.
Een wereld waarin we leven en werken binnen de draagkracht van mens en aarde. Met een economie waarbinnen milieu, natuur, gelijkheid en welzijn meer dan ooit leidend zijn. We hebben immers maar één aarde.

Wetenschap speelt een sleutelrol in het vormgeven van een duurzame wereld. Daarvan zijn we overtuigd. Ons netwerk van ruim 180 wetenschappers en onderzoekers is ons kompas. Met deze Groene Breinen verbinden we de nieuwste kennis aan complexe vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie, rechtvaardigheid of biodiversiteit.

We halen uitdagingen en vraagstukken op uit de praktijk. Vragen van pioniers, die zich verwonderen en dingen anders willen doen. Wij ondersteunen hen, zetten ons netwerk in en maken zo met elkaar het verschil.

Onze kracht is het bouwen van daadkrachtige samenwerkings-verbanden. We verbinden wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers en komen met elkaar tot concrete oplossingen en systeemdoorbraken. Vaak doen we dit op basis van een vraag vanuit het veld en soms op eigen initiatief. Bijvoorbeeld wanneer we kansen zien om de transitie te versnellen door initiatieven samen te brengen.

Transdisciplinair samenwerken is de leidraad in onze aanpak. Oftewel, problemen aanpakken vanuit verschillende disciplines en sectoren. In co-creatie, waarbij ieders inbreng van invloed is op het eindresultaat. We zien de mix van kennis en inzichten vanuit wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en overheid als een noodzakelijke én uitdagende voorwaarde in de transitie. Dit is precies waar we sterk in zijn bij Het Groene Brein.

Een duurzame en rechtvaardige samenleving vraagt om systeemverandering. In ons werk signaleren we knelpunten die systeemverandering in de weg staan. Deze inzichten brengen we onder de aandacht bij besluitvormers, zodat zij de juiste randvoorwaarden kunnen creëren, bijvoorbeeld in beleid en wet- en regelgeving.

We maken kennis toepasbaar voor iedereen. De kennis vanuit de wetenschap en de kennis die we in ‘learning communities’ ontwikkelen zijn waardevol voor veel meer mensen. Daarom maken we publicaties en praktische kennisproducten, zoals Praktijkgids Transdisciplinair Werken, de Wegwijzer voor het werken aan transities en de Kenniskaarten.

We staan voor diversiteit en inclusie. We werken aan een omgeving waarin iedereen zich gezien, gehoord, gerepresenteerd, veilig en gerespecteerd voelt.

Wij zijn Het Groene Brein.

We zijn een team van bevlogen verkenners, verbinders en aanjagers met een missie. Onafhankelijk, dienend en verbindend. Leer ons kennen en ontdek wat we voor jou kunnen doen.

Dit vind je ook interessant

Thema’s

Bekijk onze programma’s, publicaties en netwerken.

Sinds 2012

Wie we zijn, waar we voor staan, wat we doen en hoe we zijn ontstaan.

Ons team

Leer ons kennen.