Home
Waar we aan werken
Ons brein
Onze werkwijze
Blijf op de hoogte
Afbeelding Duurzaam Businessmodel Wijkgerichte Zorg
Categorie: Businessmodellen & ketens
— publicatie

Duurzaam Businessmodel Wijkgerichte Zorg

Betrokken partners
  • SamenBeter
  • MeetingMoreMinds
Home > Thema > Publicatie > Duurzaam Businessmodel Wijkgerichte Zorg

Hoe ziet een leefbare, gezonde en groene wijk eruit? En welke businessmodellen of organisatievormen maken dit mogelijk? Vanuit deze vragen is er door wetenschappers van het Groene Brein samen met MeetingMoreMinds, nagedacht over manieren waarop gezondheidszorg op wijkniveau slim georganiseerd kan worden.

De netwerkorganisatie SamenBeter probeert in vijf proeftuinen (wijken van circa 15.000 inwoners) samen met bewoners, professionals, ondernemers, ICT-partijen en vele anderen nieuwe zorgconcepten te laten ontstaan.

Bij het werken in deze proeftuinen komen fundamentele vragen naar voren om te komen tot een gezonde wijk, gericht op duurzame businessmodellen waarbij ook sociale, economische, culturele en ecologische waarden ontstaan. Hoe kun je sturen op meervoudige positieve impact, in plaats van op ziekte? Daarbij spelen vragen als:
Wat voor duurzame businessmodellen voor een wijk als ecosysteem op het vlak van de gezondheidzorg zijn er mogelijk? Op welk schaalniveau ligt de besluitvorming daaromheen?
Wat zouden in 2019 eerste stappen kunnen zijn op weg naar een duurzaam businessmodel in de wijk?

Aan de hand van een Quick Scan en twee expertsessies, uitgevoerd door MeetingMoreMinds en Het Groene Brein, is uiteindelijk een businessmodel voor wijkgerichte zorg uitgewerkt.
Het model is geen oplossing voor de vele complexe vragen, maar het kan wel dienen om het proces voor een gezamenlijke aanpak en investeringen vorm te geven en gelijkwaardig aan te gaan.

Het model wordt in het document “Duurzaam Businessmodel Wijkgerichte Zorg” in detail gepresenteerd en uitgewerkt tot een stappenplan dat toegepast kan worden.

Loop jij tegen een vergelijkbare vraag waar nog geen antwoord op is? Of wil je meer weten over het onderzoek? Neem contact op!

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Wil je als eerste het laatste nieuws over ons werk en ons team ontvangen? Blijf altijd op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief! Schrijf je nu in en mis niets van onze updates!

Betrokken Groene Breinen

Jurgen van der Heijden

Functie: Senior Consultant
Instelling: Anders

Guido Walraven

Functie: Lector Dynamiek van de stad
Instelling: Hogeschool InHolland

Annemieke Roobeek

Functie: Hoogleraar Strategy & Transformation Management
Instelling: Nyenrode Business Universiteit
Duurzaam Businessmodel Wijkgerichte Zorg
Afbeelding Duurzaam Businessmodel Wijkgerichte Zorg
Antoine Heideveld
antoine.heideveld@hetgroenebrein.nl