Maatschappelijke Raad van Advies (VolkerWessels)

Maatschappelijke Raad van Advies (VolkerWessels)

De vraag

Levenskwaliteit verhogen. Dát is de missie van VolkerWessels. Levenskwaliteit is ook de focus van het duurzaamheidsbeleid van het bouwbedrijf. In diverse pilotprojecten vertaalt VolkerWessels dat abstracte begrip naar concrete projecten op de bouwplaats.

Dat is niet altijd makkelijk en leidt tot vele vragen. Zijn we wel écht duurzaam bezig? Hoe meten we wat levenskwaliteit is? Hoe zorgen we ervoor dat onze opdrachtgevers de juiste vraag stellen? Waarom moeten we samenwerken met onze concullega’s? En hoe houden we de businesscase in de gaten?

De aanpak

Het Groene Brein heeft een Maatschappelijke Raad van Advies geformeerd die VolkerWessels helpt het doel levenskwaliteit integraal door te vertalen in strategie, tactiek en operatie. Deze Raad, bestaande uit wetenschappers die het klappen van de zweep in het bedrijfsleven kennen, lopen mee op de werkvloer, reflecteren en adviseren uiteindelijk de Raad van Bestuur.

In 2017 bestond de Maatschappelijke Raad van Advies uit Marko Hekkert, Jacques Reijniers en Wim Pullen. Annemieke Roobeek begeleidde de afsluitende sessie met de Raad van Bestuur. In eerdere edities werkten onder andere Jacqueline Cramer, Muriel Arts, Peter Luscuere en Diana den Held mee.

Het resultaat

De Maatschappelijke Raad van Advies heeft onafhankelijke, constructief-kritische inzichten geboden aan VolkerWessels. Denk aan de noodzaak tot samenwerking met concullega’s rondom een technologische innovatie van een werkmaatschappij van VolkerWessels. Ook biedt de Raad toegang tot de laatste wetenschappelijke inzichten, bijvoorbeeld rondom de invloed van een duurzaam huis op de gezondheid van zijn gebruikers. Ten slotte zorgt de Raad voor verbinding: tussen de werkvloer en de directie, maar ook via hun externe netwerken, zoals bijvoorbeeld bij duurzaam inkopen.

Facts & Figures

  • Het begrip ‘levenskwaliteit’ is door het SCP gedefinieerd middels negen thema’s.
  • Middels zijn activiteiten heeft VolkerWessels het meeste impact en invloed op de thema’s Natuurlijke Omgeving, Gezondheid & Welzijn, en Werk & Sociale Participatie.
  • Werkmaatschappij Visser & Smit Hanab probeert de energietransitie te versnellen met een innovatieve manier om aardwarmte te winnen: lage temperatuur aardwarmte.

Business Breakthrough

Een Business Breakthrough biedt je de kans om voor langere tijd de kennis en ervaring van een interdisciplinair team van wetenschappers te benutten om een gewenste duurzaamheidsinnovatie te realiseren.

Over het project