Home
Waar we aan werken
Ons brein
Onze werkwijze
Blijf op de hoogte
Afbeelding verkenning naar onderwijs over de energietransitie en circulaire economie
Thema: Energie, Circulaire economie
..
Categorie: Onderwijsvernieuwing
— programma

Verkenning naar onderwijs over de energietransitie en circulaire economie

Betrokken partners
  • Leren voor Morgen
  • Vereniging Hogescholen
  • VSNU
  • MBO Raad
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Home > Thema > Programma > Verkenning naar onderwijs over de energietransitie en circulaire economie

Door de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie (CE) verandert de arbeidsmarkt. Banen krijgen een andere inhoud, er ontstaan nieuwe beroepen en werknemers hebben andere kennis en competenties nodig. In hoeverre bereidt het onderwijs hierop voor?

In opdracht van de Vereniging Hogescholen, VSNU, MBO Raad en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft Het Groene Brein samen met de Coöperatie Leren voor Morgen een verkenning uitgevoerd naar onderwijs rondom de energietransitie en de CE in het mbo, hbo en wo.

Doel

In deze verkenning stonden drie vragen centraal:

  1. Wat is de relatie tussen deze transities en de arbeidsmarkt?
  2. Wat is de stand van zaken in het onderwijs van MBO, HBO en WO op het vlak van deze transities?
  3. Wat nodig is om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt?

Middels deskresearch is een overzicht gemaakt van opleidingen in mbo, hbo en wo die gaan over de energietransitie, CE of duurzaamheid in het algemeen. Daarnaast is via interviews en een ronde-tafelbijeenkomst verkend wat de vraag van de arbeidsmarkt is naar onderwijs over deze transities, in hoeverre het huidige aanbod vanuit het onderwijs hierop ingaat en wat er nodig is om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.

Resultaten

De verkenning resulteerde in een rapport en onderwijskaarten voor het mbo en hbo/wo, waarin het onderwijsaanbod over de energietransitie, CE en duurzaamheid in kaart worden gebracht.

Dit project liep tot november 2021.

Heb je vragen of opmerkingen over de publicatie of de kaarten? Laat het ons weten!

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Wil je als eerste het laatste nieuws over ons werk en ons team ontvangen? Blijf altijd op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief! Schrijf je nu in en mis niets van onze updates!

Meer als dit