Home
Waar we aan werken
Ons brein
Onze werkwijze
Blijf op de hoogte
Foto van het Transitiecafé Consumptiegoederen, georganiseerd door de Transitieagenda Consumptiegoederen
Thema: Circulaire economie
..
Categorie: Beleid & overheid, Businessmodellen & ketens
— programma

Transitieagenda Consumptiegoederen

Betrokken partners
  • Duurzaamheid.nl
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Rijkswaterstaat
Home > Thema > Programma > Transitieagenda Consumptiegoederen

Het Transitieteam Consumptiegoederen streeft naar een volledig circulaire consumptiegoederen-economie in 2050: een economie zonder verspilling van spullen en grondstoffen. Met dit doel voor ogen is in 2018 de Transitieagenda Consumptiegoederen opgesteld samen met bedrijven en overheden.

De Transitieagenda Consumptiegoederen is één van de vijf transitieagenda’s binnen het Nationaal Programma Circulaire Economie, dat is opgesteld door de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord samen met de Rijksoverheid. Daarmee is de Transitieagenda Consumptiegoederen tevens kabinetsbeleid.

Vier productgroepen

De Transitieagenda Consumptiegoederen richt zich op vier prioritaire productgroepen: elektrische & elektronische apparaten, kleding & textiel, meubels & matrassen en verpakkingen & verbruiksartikelen. Met deze productgroepen wordt op drie manieren gewerkt aan een circulaire economie:

  1. We werken aan een circulaire economie in de praktijk door samen met bedrijven icoonprojecten op te zetten. Deze jagen we aan in de start en worden later zelfstandig. Denk hierbij aan circulaire ambachtscentra, Dutch Circular Textile Valley of trajecten omtrent circulaire logistiek, deeleconomie en coalities zoals de EEA-coalitie en de ReUse Alliance.
  2. We richten ons op het beïnvloeden door beleid door mee te werken aan Nationaal Programma Circulaire Economie en door samen met koplopers de belangrijkste beleidspunten te agenderen. Denk hierbij aan de adviesroutekaart die opgenomen is in het Nationale Programma Circulaire Economie.
  3. Het ontwikkelen van de nodige kennis, zoals het meetbaar maken van waardecreatie i.s.m. Copper8, de potentie van een circulair businessmodel meten in de fingerprint methode i.s.m. TNO en de juiste beprijzingsmaatregelen voor het opschalen van circulaire verdienmodellen i.s.m. Paul Schenderling.

De Transitieagenda Consumptiegoederen fungeert als een katalysator voor innovatie. Het richt zich op de koplopers van vandaag, met de inzet om dit over 5 jaar te normaliseren.

Per productgroep wordt gekeken wat de koplopers stimuleert of juist belemmert om de circulaire economie-doelen beter te bereiken. Hierin wordt nauw samengewerkt met beleidsmakers, wetenschappers, brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties.

Dit project loopt vanaf 2018 en zal hopelijk tot 2030 doorlopen. Een onbepaalde tijd.

Ben jij ook bezig met circulaire consumptiegoederen en wil je krachten bundelen? Laat het ons weten!

Logo Transitieagenda Consumptiegoederen

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Wil je als eerste het laatste nieuws over ons werk en ons team ontvangen? Blijf altijd op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief! Schrijf je nu in en mis niets van onze updates!

Meer als dit