Community of Science: Sociaal Circulair

Community of Science: Sociaal Circulair

Een sociale uitdaging

Vergis je niet; de transitie naar een circulaire economie is veel meer dan een technische aangelegenheid. Het zijn ten slotte de mensen die verandering realiseren. Verandering of beter, transformatie, is dus mensenwerk.

Het realiseren van een circulaire economie vraagt ons om een voorstelling te maken van het nieuwe, het samen te organiseren én niet te vergeten anderen daarin mee te nemen. Lukt dit niet, dan is de circulaire transitie bij voorbaat gedoemd te mislukken. De circulaire economie is daarom ook een sociale uitdaging.

Een onderbelicht aspect

Binnen de wetenschap gaat de aandacht vooralsnog uit naar technische kant van de circulaire economie. Maar de sociale dimensie is zeker zo belangrijk.

Sociaal Circulair verbindt wetenschappers in de ontwikkeling én toepassing van kennis over de sociale veranderingen die nodig zijn voor het waarmaken van een circulaire economie. Zo komt de circulaire economie een stapje dichter bij.

Cross-sectorale samenwerking

Circulair organiseren betekent samenwerken in een multidisciplinaire setting. Hiervoor is sector overstijgende kennis nodig. De huidige organisatie van kennisontwikkeling is echter sterk gefragmenteerd en heeft hiermee een beperkt bereik. Binnen Sociaal Circulair werken wij daarom aan en met een nieuwe werkwijze rondom kennisontwikkeling. Sociaal Circulair is een initiatief van het Groene Brein en de Goldschmeding Foundation. Het initiatief verbindt meer dan dertig wetenschappers in een Community of Science.

Community of Science

Een Community of Science is een netwerk van wetenschappers én experts uit de praktijk die een gezamenlijk doel voor ogen hebben. Wat deze Community bindt en drijft is een gedeelde wens om bij te dragen aan een nieuwe economie. Wetenschap leert van de praktijk en praktijk leert van de wetenschap. Het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis gaat hand in hand. De samenwerking overstijgt de belangen en mogelijkheden van de losse ‘kokers’ in de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid. Hiermee zijn wij instaat kennis te ontwikkelen die bijdraagt aan echte transformatie van het huidige systeem.