Lectorenplatform Circulaire Economie

Lectorenplatform Circulaire Economie

Het Lectorenplatform Circulaire Economie heeft de ambitie om lectoren en onderzoekers te verbinden die een onderzoeksagenda hebben rond de circulaire economie. Het platform wil tegelijkertijd de samenwerking met ondernemers, overheden, het onderwijs en het onderzoek van universiteiten te versterken. Ruim 15 hogescholen participeren in het platform. Het Groene Brein voert met Avans Hogeschool de coördinatie van het lectorenplatform.

Dromen en Doen - de podcastserie van het Lectorenplatform CE

Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Maar wat is nou die circulaire economie? Hoe komen we daar? Het gaat om het stellen van de juiste vragen, grote ambities en dromen, maar ook om doen. Daarom kijken we in Dromen en Doen naar hoe op Hogescholen in het hele land gewerkt wordt aan de circulaire economie van morgen. In vier afleveringen gaat podcastmakers Allard Amelink in gesprek met twee leden van het Lectorenplatform Circulaire. Aan tafel zitten: 1. Impact van samenwerken (Donald Ropes & Ton van Kollenburg), 2. Toekomst van textiel (Karen Janssen & Koen Dittrich), 3. Nieuwe financieringsmogelijkheden (Maaike Lycklama à Nijeholt & Timber Haaker) en 4. Van klein naar groot (Inge Oskam & Jifke Sol).

Publicatie Circulaire Economie in de praktijk

Binnen het Lectorenplatform Circulaire Economie werken sinds 2017 lectoren van dertien hogescholen en verschillende lectoraten intensief samen met bedrijven en overheden aan het versnellen van de transitie naar een circulaire samenleving. Na twee jaar vruchtbare samenwerking presenteerde het platform in 2019 de publicatie Circulaire Economie in de praktijk. In dit boekje komen 7 showcases  van verschillende hogescholen en onderzoeksgroepen aan bod, met elk verschillende thematieken en disciplinaire invalshoeken waarbij circulariteit in de volle breedte wordt belicht.