Privacy statement Het Groene Brein

PRIVACY STATEMENT

Het Groene Brein werkt al zeven jaar aan de transitie naar de circulaire economie, vanuit de gedachte dat sociale en ecologische waarden minstens zo belangrijk zijn als economische waarde. Dit doen we door middel van ons netwerk van wetenschappers van verschillende kennisinstituten in Nederland, die allemaal op hun eigen manier bijdragen aan de Sustainable Development Goals. We werken op een trans- en interdisciplinaire manier, door de kennis die de wetenschappers opdoen met de praktijk te verbinden. Het Groene Brein heeft de privacy van haar leden, samenwerkingspartners, werknemers en bezoekers hoog in het vaandel staan. In dit privacy statement kan je lezen hoe we hier mee om gaan. Stichting Het Groene Brein is gevestigd op Zuid Hollandlaan 7 in Den Haag.

Voor de samenwerkingsprojecten van het Groene Brein gelden andere privacyverklaringen die je op de desbetreffende websites kunt vinden.

WANNEER VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Wanneer je je aanmeldt als lid, je registreert of aanmeldt voor een van onze producten, diensten of activiteiten, je aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een bijeenkomst, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Het Groene Brein of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Het Groene Brein.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ

We verwerken de volgende gegevens:

je registratiegegevens: dit zijn de gegevens die wij je verzoeken in te vullen bij registratie als lid dan wel voor een van onze producten of diensten, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, naam werkgever/bedrijf en de vestigingsplaats van het bedrijf. Indien je daarmee expliciet hebt ingestemd mogen we je e-mailadres gebruiken voor het toesturen van gerelateerde berichten, nieuwsbrieven, evenementen of andere diensten van Het Groene Brein.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS

We verwerken je persoonsgegevens:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  • om je nieuwsbrieven, onderzoeken en andere notificaties te sturen;
  • om het inloggen via social media (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
  • om de  producten en diensten van Het Groene Brein te verbeteren en beter te doen afstemmen op je gebruik dan wel je interesses;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het Groene Brein gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor andere doeleinden.

WANNEER VERSTREKKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Het Groene Brein verstrekt alleen in de volgende gevallen je persoonsgegevens aan andere partijen:

  • voor de uitvoering van de door jou gevraagde dienstverlening;
  • als de gegevens openbaar zijn;
  • als Het Groene Brein op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.

Wanneer we gegevens van onze leden, bezoekers of samenwerkingspartners om een andere reden aan derden willen verstrekken, vragen we hier toestemming voor.

HOE ZIT HET MET LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Indien je via de website of andere diensten of producten van Het Groene Brein terecht komt op de website van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Het Groene Brein controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar Het Groene Brein naar linkt. Het Groene Brein adviseert je daarom je bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voordat je hen (persoonlijke) informatie verschaft.

 

HOE KUN JE JE TOESTEMMING INTREKKEN

Indien je geen marketing en promotieberichten over onze producten en diensten of algemene nieuwsberichten meer via e-mail wenst te ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven (opt-out) door de instructies te volgen die in elke e-mail hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar info@hetgroenebrein.nl We zullen binnen een periode van 4 weken na ontvangst van je verzoek hieraan voldoen.

Let er wel op dat we je nog op andere gronden berichten kunnen blijven sturen, zoals bijvoorbeeld in het kader van je partner- of lidmaatschap.

WAT ZIJN JE RECHTEN

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens.

Als je wil weten welke persoonsgegevens van jou Het Groene Brein verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. We behandelen je verzoek binnen 4 weken na ontvangst.

Je kunt je persoonsgegevens die Het Groene Brein heeft verzameld inzien en desgewenst laten aanpassen door een verzoek te sturen naar: info@hetgroenebrein.nl. We zullen binnen 4 weken reageren op je verzoek.

Het Groene Brein kan je vragen je identiteit aan te tonen indien je verzoeken tot inzage of wijziging indient.

Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop Het Groene Brein omgaat met je persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS

Het Groene Brein bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Wanneer je je afmeldt als lid, zullen we je gegevens binnen 4 weken verwijderen.

HOE GAAN WE OM MET COOKIES

Het Groene Brein maakt op haar websites gebruik van cookies en andere internettechnieken. We hebben hiervoor een cookiebeleid.

HOE GAAN WE OM MET MELDINGEN VAN ZWAKKE PLEKKEN IN DE BEVEILIGING VAN ONZE SYSTEMEN

Het Groene Brein heeft een Responsible Disclosure Beleid HGB, waarin we aangeven hoe je je bevindingen over de veiligheid van onze systemen kunt melden en hoe wij hiermee omgaan.

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Het Groene Brein heeft het recht om haar privacyverklaring te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, zullen we dit kenbaar maken via de website www.hetgroenebrein.nl of een van de andere door Het Groene Brein beheerde websites. Verder zullen we je als gebruiker om akkoordverklaring met de gewijzigde Privacyverklaring vragen. Indien je niet akkoord wenst te gaan of gaat, zal je mogelijk de website of diensten van Het Groene Brein niet meer kunnen gebruiken.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met info@hetgroenebrein.nl.

Lees ook deze berichten

Mindset van de Toekomst

Jongerenperspectieven op de leefomgeving van Nederland in 2050 Van voedselbossen tot Nederland als grote camping: hoe zien jongeren hun leefomgeving anno 2023 en hoe zien zij de toekomst? Voor de beeldende rapportage Mindset van de Toekomst heeft een jongerenteam de visies van jongeren op deze vragen opgehaald. Tijdens zes sessies zijn ideeën, visies en meningen van jongeren van 10 tot […]

Derde editie Week van het Economieonderwijs: 18-22 november 2024

Van 18 t/m 22 november 2024 vindt de derde editie van de Week van het Economieonderwijs plaats, dé landelijke week voor toekomstbestendig economieonderwijs.