Over ons

Het realiseren van een circulaire, inclusieve economie – dát is de missie van Het Groene Brein. Met de laatste kennis uit de wetenschap helpen we bedrijven nieuwe, duurzame businessmodellen te implementeren.

Op 6 november 2012 werd Het Groene Brein opgericht na een vraag van de meest innovatieve, duurzame bedrijven. Deze koplopers, verenigd in het bedrijvennetwerk De Groene Zaak, liepen in het uitvoeren van hun duurzaamheidsstrategie steeds vaker tegen vragen aan waar in de markt (nog) geen oplossing voor bestond. Vragen die verder gingen dan het indraaien van een led-lamp of je afval scheiden. Deze koplopers stelden de hypothese dat wetenschappers – de mensen met de meest vernieuwende kennis die bestaat – wél het antwoord zouden kunnen hebben. Met hulp van DuurzaamDoor kon in 2012 Het Groene Brein gelanceerd worden.

Het brein achter het brein

Het brein achter Het Groene Brein is een netwerk van ruim 140 wetenschappers met een sterke disciplinaire kennis, maar een even sterke wens om interdisciplinair te werken aan praktijkcases van organisaties. ‘Onze wetenschappers’ hebben zich op persoonlijke titel verbonden aan Het Groene Brein en zijn afkomstig van alle Nederlandse universiteiten en 16 hogescholen. Zij komen uit alle denkbare disciplines – van economie tot psychologie en van biologie tot sociologie – die van belang zijn voor het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Als je het niet meer kan Googlen, dan kunnen de wetenschappers van Het Groene Brein nog helpen.

Met onze wetenschappers beantwoordt Het Groene Brein vragen van bedrijven en organisaties die verder gaan dan het indraaien van een led-lamp. Vragen bijvoorbeeld rondom de circulaire economie, natuurlijk kapitaal, en keteninnovatie. Het Groene Brein helpt bedrijven en organisaties met het realiseren van radicale doorbraken in hun duurzaamheidsambities door de laatste kennis uit de Nederlandse wetenschap te ontsluiten. We beantwoorden concrete vragen vanuit de praktijk in onze Projecten, maar formuleren zelf proactief Visies om uit te tekenen waar we eigenlijk heen willen en wat we bedoelen met termen als ‘duurzaam’ of ‘circulair’. We doen dit voor start-ups, het mkb en grote bedrijven, maar ook voor coöperaties van burgers en social enterprises.

5 jaar Het Groene Brein

Gedurende de eerste vijf jaar van Het Groene Brein is gebleken dat een netwerk van wetenschappers rondom de nieuwe economie een effectieve en wezenlijke bijdrage levert aan de realisatie van de nieuwe economie. Concrete, tastbare Projecten zoals de circulaire orchidee bewijzen dit. We zijn gegroeid van 50 leden in 2013 naar inmiddels 140 leden. In 2013 voerden we vijf projecten uit, vorig jaar waren dat er reeds 80. Samen met onze wetenschappers brengen we de inclusieve, circulaire economie sneller dichterbij.

Interesse om ook samen te werken met Het Groene Brein? Neem contact op met ons team voor een kennismakingsgesprek.

Diversiteit en Inclusie

Het Groene Brein werkt aan een nieuwe, duurzame en inclusieve economie. In deze missie is er plek voor iedereen en zouden de perspectieven van verschillende groepen mensen gehoord moeten worden. Het Groene Brein streeft ernaar om diversiteit in de organisatie tot stand te brengen, en een evenwichtige verhouding in bijvoorbeeld gender en etnische en culturele achtergrond te realiseren. Om deze redenen hebben we een Diversiteit- en Inclusie beleid opgesteld. Dit beleid vormt een leidraad voor de vraag; hoe willen we samen zijn, werken en kennis(re)produceren? Deze vraag vinden we bij uitstek passend en urgent voor de missie van Het Groene Brein. Aangezien deze onderwerpen intrinsiek verweven zijn met onze missie om de transformatie naar een meer inclusieve en duurzame economie vorm te geven, is het van belang dat we vanuit Het Groene Brein hier ook aandacht op vestigen.

Solliciteren bij Het Groene Brein? Om gericht te kunnen sturen op doelen rond diversiteits- en inclusie vragen we je om geheel vrijwillig dit formulier mee te sturen met je sollicitatie.

Raad van Toezicht

Prof. dr. Karen Maas (voorzitter RvT) Hoogleraar accounting & duurzaamheid, Open Universiteit Wetenschappelijk directeur Impact Centre Erasmus, Erasmus Universiteit

Herman Mulder Voorzitter SDG Charter, Fellow Nyenrode Business Universiteit

Maria van der Heijden Directeur-bestuurder MVO Nederland

Rob Hamer Buitengewoon hoogleraar Wageningen University, VP R&D Discover Foods/Director Unilever R&D Vlaardingen

Dr. Marije Klomp Programmadirecteur Duurzaamheid bij Radboud Universiteit

Team

Dianne de Fijter

Dianne de Fijter
Functie Projectmanager
Thema Lectorenplatform Circulaire Economie, Nationaal Talentprogramma Leadership for the Circular Transition, Community Sociaal Circulair

Sam Rasing

Sam Rasing
Functie Werkstudent
Telefoon
Thema Onderwijskaart en Kenniskaart DAN-CE (Dutch Academic Network on Circular Economy)

ANBI-informatie

Stichting Het Groene Brein heeft een ANBI status. In het Standaardformulier Publicatieplicht Anbi Algemeen is de verantwoording  over het jaar 2022 te vinden.

KVK nummer

Stichting Het Groene Brein is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59435801.