Home
Waar we aan werken
Ons brein
Onze werkwijze
Blijf op de hoogte
Afbeelding van de Build Up Skills NL Roadmap 2024-2030
Thema: Energie, Gebouwde omgeving
..
Categorie: Talentontwikkeling

— Nieuws

BUS-NL Roadmap 2024-2030: naar een duurzaam gebouwde omgeving

Belangrijke transities als de materiaaltransitie, klimaatadaptatie en digitalisering hebben de komende jaren of nu al impact op de bouw- en installatiesector. Daarom ontwikkelde Build Up Skills de roadmap 2024-2030. De roadmap geeft inzicht in en richting aan de benodigde acties om voldoende gekwalificeerde vakmensen te werven voor deze transities.

De Europese ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2050 doet een groot beroep op vakmensen in de bouw- en installatiesector. Er moeten voldoende vakmensen met de juiste vaardigheden zijn om energieneutraal te kunnen bouwen en renoveren. Er is werk aan de winkel om dit te realiseren. Naar schatting zijn er de komende jaren 140.000 tot 175.000 vakmensen met de juiste kennis en vaardigheden nodig om de verduurzamingsambitie waar te maken.

Afbeelding van de Build Up Skills NL Roadmap 2024-2030

Succesvolle verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt om meer samenwerking. Daarom beoogt de roadmap betrokken partijen te verbinden en samenwerking te versnellen. Door samen te werken zijn de benodigde medewerkers met de juiste vaardigheden zo snel mogelijk beschikbaar, zodat de verduurzaming van de gebouwde omgeving op volle kracht en met de juiste kwaliteit werkelijkheid wordt.

Het enthousiasme uit de markt is groot, waarbij vooral de samenwerking een belangrijk punt is. Zo zei Marsha Wagner van Topsector Energie: “Voor Nederland is dit een krachtige roadmap omdat het ook veel aandacht besteedt aan samenwerking tussen partijen en programma’s.” “Er is nog veel te doen,” meent Judith van Heeswijk van Techniek Nederland, “maar het is goed dat met deze roadmap de partijen bij elkaar komen en de samenwerking wordt opgezocht.”

Vijf actielijnen

De roadmap geeft vijf actielijnen weer die de komende jaren helpen bij de uitdaging om met elkaar te borgen dat er voldoende gekwalificeerde medewerkers zijn.

Deze lijnen zijn:

  • Arbeidsmarkt – gap tussen vraag en aanbod en verbeteren van de match
  • Onderwijs en educatie beter aan laten sluiten
  • Samenwerkingen verbeteren
  • Innovatie stimuleren en in gebruik nemen
  • Inclusie verhogen en imago van de sector verbeteren
Breed gedragen

De roadmap is opgesteld in samenwerking met een breed scala aan belanghebbenden en is gefinancierd door de Europese Unie. De belanghebbende organisaties zijn betrokken door middel van interviews, workshops en co-creatie-evenementen. Hierdoor worden de oplossingsrichtingen uit de roadmap gedragen door de sector. Dit blijkt ook uit de vele steunbetuigingen van organisaties uit de sector.

Meer weten?

Onderstaande video geeft een handige uitleg over wat de roadmap inhoudt. Of bekijk de volledige roadmap.

Build Up Skills NL

In het programma Build Up Skills NL werkt een consortium samen aan het juiste vakmanschap voor de bouw- en installatiesector. Dit is nodig om de transitie op het gebied van energie, digitalisering, circulariteit en klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving te laten slagen. Meer weten? Bekijk de programmapagina.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Wil je als eerste het laatste nieuws over ons werk en ons team ontvangen? Blijf altijd op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief! Schrijf je nu in en mis niets van onze updates!

Nieuws