Special Project 2

Rode Draden SP2-6

De transitie naar een circulaire economie vraagt een radicaal andere denkwijze als het aankomt op consumeren. Ook vraagt de transitie om meer bewustwording binnen de eigen keten waarin organisaties opereren. Sterker nog, van organisaties wordt een transdisciplinaire aanpak verwacht zodat er ontketend kan worden.

Op 23 maart kwam de Community samen in het Hof van Cartesius om deze thema’s onder de loep te nemen. Het programma bestond uit twee onderdelen: consuminderen en de film The Devil’s Avocado.

Deel dit artikel

Meer special project

No data was found