Home
Waar we aan werken
Ons brein
Onze werkwijze
Blijf op de hoogte
Afbeelding LogiCELL
Thema: Circulaire economie
..
Categorie: Logistiek, Businessmodellen & ketens
— netwerk

LogiCELL

Betrokken partners
  • TKI Dinalog
  • Sander de Leeuw (Wageningen University & Research)
  • Menno van Dijk (AMS)
  • Melissa Levelt (Hogeschool van Amsterdam)
  • Kees Willem Rademaker (Hogeschool van Amsterdam)
Home > Thema > Netwerk > LogiCELL

In LogiCELL werken praktijk en wetenschap aan logistieke vraagstukken rondom de circulaire economie. De transitie naar de circulaire economie is een belangrijk onderdeel van een duurzame samenleving. De Nederlandse overheid alsook de Europese Unie hebben daarom ook ambitieuze doelen gezet voor het verhogen van de circulariteit. Vanuit logistiek perspectief betekent dit dat er veel businessmodellen en achterliggende supply chains moeten worden herzien. 

Er is al veel onderzoek gedaan naar de benodigde technologie om hergebruik en recycling op te schalen. Ook is er al veel aandacht voor de verschillende circulaire businessmodellen die hiervoor nodig zijn. Toch blijft het voor bedrijven in de praktijk vaak een uitdaging om 1. de juiste samenwerkingen in circulaire ketens te organiseren en 2. de onderliggende materiaalstromen efficiënt en effectief aan te sturen.

In eerder onderzoek zijn verschillende logistieke uitdagingen geïdentificeerd. In LogiCELL worden deze uitdagingen verder uitgewerkt voor hergebruik- en recyclingsinitatieven. Ook werken we actief aan oplossingen en het generaliseren van deze initiatieven. Deze actieve aanpak wordt vormgegeven door het opzetten van het onderzoek in een Living Lab, waarin meerdere field labs worden gecombineerd.

Onze field labs richten zich elk op een specifieke uitdaging, zoals het hergebruik van zonnepanelen, de transitie naar hergebruik van plastic, of het inzamelen en verwaarden van bijvoorbeeld koffiedik. Vanuit de living lab-opzet van het project, worden resultaten meteen in de praktijk gebracht bij de bedrijven die in de desbetreffende field labs participeren. Daarnaast verzamelen en analyseren we de resultaten uit de individuele field labs om op basis hiervan generieke inzichten en beleidsimplicaties af te leiden.

Het Groene Brein speelt hierin de rol als verbinder tussen wetenschap en praktijk. Op basis van concrete logistieke vragen uit de praktijk brengen we wetenschap en bedrijfsleven samen om oplossingen te bedenken en concreet vorm te geven. Steeds in field labs.

Dit project loopt van 2023 tot en met 2025 en wordt gefinancieerd door TKI Dinalog.

Heb je een mooie logistieke vraag vanuit de praktijk, die aansluit bij dit project? Neem dan contact op!

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Wil je als eerste het laatste nieuws over ons werk en ons team ontvangen? Blijf altijd op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief! Schrijf je nu in en mis niets van onze updates!

Betrokken Groene Breinen

Renzo Akkerman

Functie: Associate Professor in Operations Research and Logistics
Instelling: Wageningen University
LogiCELL
Afbeelding LogiCELL
Sam Rasing
sam.rasing@hetgroenebrein.nl