Home
Waar we aan werken
Ons brein
Onze werkwijze
Blijf op de hoogte
Community Sociaal Circulair
Thema: Circulaire economie
..
Categorie: Sociale innovatie
— netwerk

Community Sociaal Circulair

Home > Thema > Netwerk > Community Sociaal Circulair
Met de Community Sociaal Circulair bouwen we aan een circulaire economie die werkt voor ons allemaal. In transdisciplinaire, gelijkwaardige samenwerkingen brengen we wetenschappers en pioniers samen om te werken aan sociale vraagstukken van de circulaire economie. Want de circulaire economie dreigt te mislukken als sociale vraagstukken te weinig aandacht krijgen.

In 2050 hebben we in Nederland een circulaire economie. Dat is het streven. In het realiseren van deze nieuwe economie is tot nu toe echter vooral veel aandacht voor de technische aspecten, terwijl juist ook de sociale dimensie essentieel is. Verandering is immers mensenwerk. Wat vraagt de circulaire economie en bijbehorende nieuwe manier van werken van mensen? Wat betekent het voor bepaalde groepen, rollen en verhoudingen?

Doel

Er is weinig onderzoek gedaan naar de sociale dimensie van de circulaire economie. Ook is er weinig samenhang en samenwerking tussen wetenschappers onderling en met bedrijfsleven en overheden. Om gerichter en effectiever kennisontwikkeling en -toepassing rond sociale vraagstukken in de circulaire economie te stimuleren, heeft Het Groene Brein, in nauwe samenwerking met de Goldschmeding Foundation, een meerjarige interdisciplinaire community van wetenschappers opgericht: een Community of Practice gericht op Sociale Innovatie voor de Circulaire Economie.

Hoe?
  • In de Community werken we aan sociale vraagstukken door:
    Wetenschappers en sociale initiatieven samen te brengen en samenwerkingen vorm te geven rond verschillende thema’s.
  • In onze community kennis te delen en onderzoeken aan te scherpen, zodat ruimte ontstaat voor kruisbestuiving.
  • Resultaten te publiceren om inzichten voor een breder publiek beschikbaar te maken.
  • Praktisch toepasbare oplossingen te ontwikkelen, zodat praktijkprojecten en beleidsmakers hier de volgende stap mee kunnen zetten.

Heb je een vraagstuk op het gebied van sociale innovatie en circulaire economie? Neem contact op!

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Wil je als eerste het laatste nieuws over ons werk en ons team ontvangen? Blijf altijd op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief! Schrijf je nu in en mis niets van onze updates!

Meer als dit