Nationale Hackathon Circulaire Economie

Studenten van 10 onderwijsinstellingen werken tijdens de Week van de Circulaire Economie aan oplossingen voorbij het kantelpunt naar een circulaire toekomst!

Op 1 februari start de allereerste Nationale Hackathon Circulaire Economie. Hierin gaan mbo, hbo én wo-studenten gezamenlijk de uitdaging aan om in één week tijd circulaire vraagstukken op te lossen. Dit gebeurt tegelijkertijd door het hele land heen. De kick-off is tijdens de Week van de Circulaire Economie, op de Nationale Conferentie Circulaire Economie.

Tien onderwijsinstellingen doen mee aan de hackathon. Samen werken studententeams een week lang aan oplossingen voor negen vraagstukken uit de praktijk. De vraagstukken variëren van gedragsverandering bij consumenten, tot circulaire gebiedsontwikkeling en huisvesting voor jongeren.

Initiatiefnemer Kim Poldner, Lector Circular Business aan de Haagse Hogeschool:

“In 2050 willen we een circulaire economie hebben gerealiseerd. Voordat we daar zijn, liggen er nog heel wat uitdagingen. Jongere generaties moeten we nu al betrekken bij het meedenken over oplossingen.”

Dat bij deze eerste editie zo veel onderwijsinstellingen meedoen, is boven verwachting van de initiatiefnemers. Antoine Heideveld, directeur van Het Groene Brein en mede-initiatiefnemer:

“We zijn positief verrast door het enthousiasme en het lef van onderwijsinstellingen om met ons dit experiment aan te gaan. Er ontstaan nu al mooie samenwerkingen tussen de onderwijsinstellingen die meedoen. Zo werken studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Van Hall Larenstein en de Erasmus Universiteit samen aan een uitdaging van de gemeente Rotterdam. Dat is super.”

Ultieme denkkracht
Dat juist een hackathon als vorm werd gekozen om jongeren meer te betrekken bij oplossingen voor de toekomst, is niet toevallig, aldus Heideveld:

“Een hackathon is een leuk middel. In studententeams werk je in korte tijd aan een oplossing voor een uitdagend maatschappelijk. Jongeren kunnen echt onderdeel van de oplossing zijn. Ze zijn ze als geen ander goed in out-of-the-box denken en komen vaak met heel concrete oplossingen.”

Poldner: “Het is onze hoop dat jongeren tijdens de hackathon geïnspireerd worden om de change agents van de toekomst te worden! Met elkaar zijn we aan het leren richting de circulaire toekomst en hoe ieder daar zelf een rol in kan spelen. De hackathon moet uiteindelijk een opstap zijn naar verdere samenwerking en structurele integratie van de unieke denkkracht van jongeren in de circulaire economie.”

Wil jij meer horen over hoe dit als opstapje dient?! Sluit je dan bij ons aan tijdens NCCE-2021.

Finale
Op vrijdagmiddag 5 februari mogen de beste studententeams hun oplossingen voor circulaire vraagstukken pitchen voor een jury. Daarnaast valt er ook een publieksprijs te vergeven. De twee winnende teams ontvangen een mooie – circulaire – prijs. De finale is live online te volgen.

Zie voor meer informatie voor de finale: https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/finale-nationale-hackathon-circulaire-economie-2021/

De allereerste editie van de Nationale Hackathon Circulaire Economie is een initiatief van het Kenniscentrum Mission Zero (Haagse Hogeschool), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Het Groene Brein.

Kick-off van de Hackathon tijdens het Nationale Congres Circulaire Economie op maandag 1 februari

Lees ook deze berichten

Inheems perspectief volgens Chautuileo Tranamil: inheemse taal en concepten verdwijnen en het gevaar hiervan

Het Groene Brein zet zich in voor een nieuwe, circulaire economie door wetenschap en praktijk samen te brengen. We werken op transities zoals de energietransitie, duurzaam onderwijs, regeneratieve landbouw en consumptiegoederen. Binnen al deze onderwerpen zien we dat het thema klimaatrechtvaardigheid steeds belangrijker wordt. En dat diverse groepen zoals inheemse volken weinig inspraak hebben op deze onderwerpen in Nederland. Daarom […]

Inheems perspectief volgens Myra Colis: de kennis van Inheemse mensen is essentieel voor de klimaatcrisis

Het Groene Brein zet zich in voor een nieuwe, circulaire economie door wetenschap en praktijk samen te brengen. We werken aan transities zoals de energietransitie, duurzaam onderwijs, regeneratieve landbouw en consumptiegoederen. Binnen al deze onderwerpen zien we dat het thema klimaatrechtvaardigheid steeds belangrijker wordt en dat diverse groepen zoals Inheemse volken weinig inspraak hebben op deze onderwerpen in Nederland. Daarom […]