Mindset van de Toekomst

Jongerenperspectieven op de leefomgeving van Nederland in 2050

Van voedselbossen tot Nederland als grote camping: hoe zien jongeren hun leefomgeving anno 2023 en hoe zien zij de toekomst? Voor de beeldende rapportage Mindset van de Toekomst heeft een jongerenteam de visies van jongeren op deze vragen opgehaald.

Tijdens zes sessies zijn ideeën, visies en meningen van jongeren van 10 tot en met 25 jaar verzameld. Hen werd gevraagd hoe zij kijken naar hun huidige leefomgeving, hoe zij de toekomst zien, welke moeilijke keuzes hierbij gemaakt moeten worden en hoe zij de rol van de overheid ervaren op hun leefomgeving. De uitkomsten zijn op een beeldende manier vormgegeven en verwerkt in een rapportage en video.

Het ophalen van de visies van jongeren is uitgevoerd door Het Groene Brein, Stichting Technotrend, Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) en Young Impact Makers in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is onderdeel van een breder participatietraject ten behoeve van de nieuwe Nota Ruimte.

Op 18 april is het rapport door de minister van Binnenlandse Zaken, Hugo de Jonge, aangeboden aan de Tweede Kamer middels een kamerbrief.

Bekijk de beeldende rapportage Mindset voor de Toekomst.

Lees ook deze berichten

Mindset van de Toekomst

Jongerenperspectieven op de leefomgeving van Nederland in 2050 Van voedselbossen tot Nederland als grote camping: hoe zien jongeren hun leefomgeving anno 2023 en hoe zien zij de toekomst? Voor de beeldende rapportage Mindset van de Toekomst heeft een jongerenteam de visies van jongeren op deze vragen opgehaald. Tijdens zes sessies zijn ideeën, visies en meningen van jongeren van 10 tot […]

Derde editie Week van het Economieonderwijs: 18-22 november 2024

Van 18 t/m 22 november 2024 vindt de derde editie van de Week van het Economieonderwijs plaats, dé landelijke week voor toekomstbestendig economieonderwijs.