Het Groene Brein gaat integrale samenwerkingsverband NedWerk aan met 15 anderen

Het Groene Brein gaat samen met 15 specialistische bureaus een samenwerking aan in het samenwerkingsverband NedWerk, gekwalificeerd voor de Raamovereenkomst van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze unieke samenwerking gaat met een integrale aanpak het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zo goed mogelijk te ondersteunen.

Transparant, effectief en haalbaar

Hoe gaan we dat invullen? NedWerk draagt met advies- en ingenieursdiensten proactief bij aan vernieuwend beleid voor een duurzame samenleving. We benaderen de vraagstukken en de vereiste transities integraal en werken daar opgavegericht aan. We begrijpen dat de transitie draagvlak vereist en dat we daarbij oog moeten hebben voor de soms sterk uiteenlopende belangen van het complete speelveld – van overheden tot bedrijven tot burgers. Daarom houden we scherp rekening met bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen en streven we naar oplossingen die transparant, maximaal effectief én (maatschappelijk) haalbaar zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat we standaard stakeholders betrekken bij ons advieswerk en ons in het complete proces richten op het vereiste draagvlak voor besluitvorming en implementatie. NedWerk beschikt wat dat betreft over én inhoudelijke expertise én proceskennis én de competenties voor samenwerking.

Brede kennis en ervaring

Onze adviezen richten zich op alle aspecten van beleid: ontwikkeling, implementatie en draagvlak. We gebruiken beschikbare kennis en ontwikkelen nieuwe kennis in samenspraak met onze opdrachtgevers, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en marktpartijen. Hierbij maken wij gebruik van ons grote kennisnetwerk in binnen- en buitenland. Als samenwerkingsverband kunnen we alle facetten van het beleidsveld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat oppakken. We beschikken over hoogwaardige inhoudelijke kennis en een brede ervaring en hebben in talloze projecten bewezen het procesmanagement in de vingers te hebben. Met onze combinatie van (inhoudelijke en proces-) generalisten en specialisten helpen wij met elk vraagstuk.

NedWerk bestaat uit de bureaus AT Osborne, MuConsult en Witteveen+Bos. Daarnaast werken ze op gelijkwaardige wijze samen met Het Groene Brein, 4Cast, AVIV,  Bureau BUITEN, CE Delft, CGI, KplusV, NewForesight, Panteia, PWC, Urhahn en VINU. Wij hebben dit samenwerkingsverband opgezet omdat hedendaagse opgaven vaak dermate complex zijn dat individuele partijen deze niet alleen het hoofd kunnen bieden. Juist met een brede coalitie van samenwerkende partners moeten en kunnen we het verschil maken. De bureaus hebben de intentie uitgesproken om elkaar ook bij vraagstukken voor andere opdrachtgevers vaker op te zoeken en te versterken.

Download de folder van ons consortium hier.

Wilt je meer weten over NedWerk of ons vragen om mee te denken met je integrale opgave? Neem dan contact op met antoine.heideveld@hetgroenebrein.nl

Lees ook deze berichten

Aftrap Leadership for the Circular Transition 2024

Op vrijdag 1 december was de start van de Winter School, onderdeel van het programma Leadership for the Circular Transition (LCT)! Studenten uit het hele land en vanuit verschillende disciplines kwamen samen op de kick-off. Indy van de Sande (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) trapte de dag af. Ze benadrukte het belang van onderwijs voor de circulaire transitie. Ook benadrukte […]

Terugblik netwerkbijeenkomst Het Groene Brein

Op 10 november 2023 vierde Het Groene Brein haar elfde verjaardag: een mooie reden voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst, in het Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag. Op de bijeenkomst waren mooie ontmoetingen tussen leden en betrokkenen. Ook presenteerden een aantal jonge wetenschappers hun onderzoeken. Centraal hierbij stond de vraag: Hoe kunnen jonge wetenschappers Het Groene Brein helpen bij haar missie? De netwerkbijeenkomst […]