Het Groene Brein gaat integrale samenwerkingsverband NedWerk aan met 15 anderen

Het Groene Brein gaat samen met 15 specialistische bureaus een samenwerking aan in het samenwerkingsverband NedWerk, gekwalificeerd voor de Raamovereenkomst van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze unieke samenwerking gaat met een integrale aanpak het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zo goed mogelijk te ondersteunen.

Transparant, effectief en haalbaar

Hoe gaan we dat invullen? NedWerk draagt met advies- en ingenieursdiensten proactief bij aan vernieuwend beleid voor een duurzame samenleving. We benaderen de vraagstukken en de vereiste transities integraal en werken daar opgavegericht aan. We begrijpen dat de transitie draagvlak vereist en dat we daarbij oog moeten hebben voor de soms sterk uiteenlopende belangen van het complete speelveld – van overheden tot bedrijven tot burgers. Daarom houden we scherp rekening met bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen en streven we naar oplossingen die transparant, maximaal effectief én (maatschappelijk) haalbaar zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat we standaard stakeholders betrekken bij ons advieswerk en ons in het complete proces richten op het vereiste draagvlak voor besluitvorming en implementatie. NedWerk beschikt wat dat betreft over én inhoudelijke expertise én proceskennis én de competenties voor samenwerking.

Brede kennis en ervaring

Onze adviezen richten zich op alle aspecten van beleid: ontwikkeling, implementatie en draagvlak. We gebruiken beschikbare kennis en ontwikkelen nieuwe kennis in samenspraak met onze opdrachtgevers, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en marktpartijen. Hierbij maken wij gebruik van ons grote kennisnetwerk in binnen- en buitenland. Als samenwerkingsverband kunnen we alle facetten van het beleidsveld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat oppakken. We beschikken over hoogwaardige inhoudelijke kennis en een brede ervaring en hebben in talloze projecten bewezen het procesmanagement in de vingers te hebben. Met onze combinatie van (inhoudelijke en proces-) generalisten en specialisten helpen wij met elk vraagstuk.

NedWerk bestaat uit de bureaus AT Osborne, MuConsult en Witteveen+Bos. Daarnaast werken ze op gelijkwaardige wijze samen met Het Groene Brein, 4Cast, AVIV,  Bureau BUITEN, CE Delft, CGI, KplusV, NewForesight, Panteia, PWC, Urhahn en VINU. Wij hebben dit samenwerkingsverband opgezet omdat hedendaagse opgaven vaak dermate complex zijn dat individuele partijen deze niet alleen het hoofd kunnen bieden. Juist met een brede coalitie van samenwerkende partners moeten en kunnen we het verschil maken. De bureaus hebben de intentie uitgesproken om elkaar ook bij vraagstukken voor andere opdrachtgevers vaker op te zoeken en te versterken.

Download de folder van ons consortium hier.

Wilt je meer weten over NedWerk of ons vragen om mee te denken met je integrale opgave? Neem dan contact op met antoine.heideveld@hetgroenebrein.nl

Lees ook deze berichten

Terugblik Het Groene Brein Festijn

Donderdag 10 november vierde Het Groene Brein haar tienjarig jubileumfeestje, bij De Groene Afslag. We vierden het met een feestelijk festival. Met mooie ontmoetingen tussen leden, partners en betrokkenen, er waren verschillende inspirerende sessies, een plenair Lagerhuisdebat, de presentatie van ons boek ‘De activistische wetenschapper’, blind dates in de photobooth, en nog veel meer. Heb je het gemist, of wil […]

Plattegrond Het Groene Brein Festijn 10 november 2022

Donderdag 10 november vieren wij in de Groene Afslag in Laren het 10e jubileum van Het Groene Brein. Hier vind je de plattegrond van het Groene Brein Festijn.