Conferentie ‘Logistiek beweegt de Circulaire Economie’

Dat we overgaan naar een circulaire economie is geen nieuws. Dit stelt juist ook de logistiek voor grote kansen. Immers de kern van logistiek is het verbinden. En dat is de crux. De opschaling lukt alleen maar als bedrijven en organisaties die nieuwe vindingen doen, elkaar snel en effectief weten te vinden. Bovendien, de logistiek is een grote sector in ons land. Dat geeft dus extra schaalgrootte.

Maar er zijn ook uitdagingen. Ondernemers in de logistiek lopen bij het uitvoeren van hun circulaire ambities regelmatig tegen een groot aantal zaken aan. Zij weten daarmee als geen ander welke knelpunten nu om verder onderzoek vragen of vragen om beleidswijzigingen. Het bij elkaar brengen van circulaire en logistieke ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers, vanuit de concrete vragen uit de praktijk geeft nieuwe inzichten en gezamenlijke focus en brengt de gewenste circulaire oplossingen een stap dichterbij.

Een brede en ambitieuze initiatiefgroep(*) organiseert sinds 2018 een jaarlijkse Werkconferentie Logistiek voor een Circulaire Economie. Vanwege het succes van deze bijeenkomsten, maar ook vanwege de behoefte om intensiever samen te werken, zal de werkconferentie in 2020 het startpunt zijn van een jaarprogramma van verschillende activiteiten die de transitie naar een circulaire economie verder aanjagen.

De thema’s van de voorgaande conferenties waren ‘anders kijken’ en ‘anders denken’. Dit jaar ligt de focus op ‘anders doen’. Anders doen vraagt een praktische houding maar ook durf. Het centrale thema van deze werkconferentie is dan ook: Anders durven doen.

De conferentie zal in het teken staan van het verkennen van nieuwe vormen van (keten)samenwerken die de transitie naar een circulaire economie verder moeten ondersteunen. Circulaire en logistieke ondernemers, wetenschap en beleid, maken tijdens de conferentie ‘hands-on’ kennis met de verschillende best-practices, aanpakken en tooling die de circulaire economie nu vormgeven. De conferentie vindt plaats op een centrale ‘Corona-proof’ locatie centraal in het land. Wanneer daar behoefte aan is, kunnen delen van het programma ook online worden bijgewoond.

Programma

Het programma is opgebouwd uit verschillende plenaire- en break-out-sessies.

Ochtend:

  • Framework van de dag: Circulaire waardeketens en het integreren van kennis en ervaring uit de logistiek – modellen en aanpakken voor een circulaire economie.
  • Best practice & proof-of-concept cases: In verschillende werksessies kijken we naar wat we kunnen leren van ondernemers en ketenpartijen die al hun circulaire samenwerking hebben opgezet. Welke lessen kunnen we trekken en hoe kunnen we deze lessen vertalen naar breder in te zetten ‘tools’?

Middag:

  • Anders durven doen: In verschillende werksessies ontdekken we hoe de gecreëerde ‘tools’ concreet zijn te gebruiken bij het in gang zetten van de ketensamenwerking voor een circulaire transitie – Hoe mobiliseer je de keten rond een gedeeld circulair doel?
  • Jaarprogrammering: Welke activiteiten worden vanuit de initiatiefnemers gestart en waarin zoeken we de verdere samenwerking?

Meld je aan!

Wij kijken er met veel plezier naar uit je te ontmoeten op deze conferentie! Als je erbij bent, meld je dan uiterlijk 6 oktober 2020 aan via deze link.

Als je je aanmeldt, krijg je binnenkort meer informatie over de precieze locatie van de bijeenkomst, een uitgewerkt programma én meer informatie over de verschillende werksessies. Als je zelf graag een actieve rol wil spelen bij (de voorbereiding van) één van de werksessies of als je vragen/ opmerkingen hebt, laat het weten aan Ruben Kwak – ruben.kwak@transactieland.nl.

(*) Bestaande uit Lectorenplatform Logitimo, TKI Dinalog, Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, Evofenedex, Stichting Transactieland en Stichting Het Groene Brein.

Lees ook deze berichten

Terugblik Het Groene Brein Festijn

Donderdag 10 november vierde Het Groene Brein haar tienjarig jubileumfeestje, bij De Groene Afslag. We vierden het met een feestelijk festival. Met mooie ontmoetingen tussen leden, partners en betrokkenen, er waren verschillende inspirerende sessies, een plenair Lagerhuisdebat, de presentatie van ons boek ‘De activistische wetenschapper’, blind dates in de photobooth, en nog veel meer. Heb je het gemist, of wil […]

Plattegrond Het Groene Brein Festijn 10 november 2022

Donderdag 10 november vieren wij in de Groene Afslag in Laren het 10e jubileum van Het Groene Brein. Hier vind je de plattegrond van het Groene Brein Festijn.