Carbon Farming event: de toekomst van carbon farming

Op 18 maart organiseerde Het Groene Brein het Carbon Farming event als onderdeel van het Regeneratieve Landbouw programma. Wat is carbon farming en hoe kunnen we boeren helpen om deze vorm van koolstof opslaan mogelijk te maken én te waarderen?

Regeneratieve Landbouw programma

In het Regeneratieve Landbouw programma onderzoekt een team van onderzoekers van de universiteiten van Wageningen, Utrecht en Amsterdam, gecoördineerd door TiFN, hoe het Nederlandse landbouwsysteem regeneratief kan worden, met een positief effect op de natuur en de leefomgeving, en met gezonde verdienmodellen. Dit team werkt samen in een publiek-privaat samenwerkingsprogramma dat wordt gefinancierd door FrieslandCampina, Cosun, BO akkerbouw, Rabobank, Topsector Agri & Food en TiFN.

Het Groene Brein onderzoekt samen met partners in dit samenwerkingsproject hoe we boeren kunnen helpen om daadwerkelijk de transitie te maken naar regeneratieve landbouw. Wat hebben zij nodig om die stappen te zetten? Wat voor vragen liggen er bij boeren in de praktijk?

Carbon Farming event

Op 18 maart organiseerde Het Groene Brein het Carbon Farming event. Met maar liefst 110 wetenschappers, boeren, beleidsmakers en experts uit Nederland en Europa kwamen we samen om de toekomst van carbon farming te bespreken. ‘Carbon farming’ is het vastleggen van koolstof in de bodem, planten en bomen op de boerderij, en het verminderen van de CO2 uitstoot. Hoe kunnen we boeren waarderen als zij bijdragen aan de vermindering van CO2 in de atmosfeer?

Een goed voorbeeld van hoe dit in de praktijk werkt laat Sjoerd Miedema zien. Sjoerd heeft het waterpeil verhoogd op zijn veenland, en werd daarvoor via carbon credits door ondernemers betaald die hun niet-vermijdbare uitstoot wilden compenseren.

Aanbevelingen en vervolg

Hoe kunnen we dit voor elke boer mogelijk maken? Er kwamen een hoop aanbevelingen en conclusies uit het event:

  • (Jonge) boeren zien inkomsten door betaling voor carbon farming en andere ecosysteemdiensten als de toekomst!
  • Vertrouw op de expertise van boeren en geef ze een toolbox met maatregelen om koolstof vast te leggen.
  • Zorg voor waardering en perspectief op de lange termijn voor boeren die koolstof willen vastleggen, zodat zij de nodige investering kunnen maken.
  • Kijk daarbij naar de uitstoot en klimaatwinst op de hele boerderij.
  • Combineer het betalen van de boer voor carbon farming met het betalen voor andere ecosysteemdiensten zoals bijdragen aan waterberging en biodiversiteit.
  • Combineer metingen, modellen en remote sensing om koolstofvastlegging te meten.
  • Waardeer boeren zowel voor een positieve verandering in koolstofvastlegging als de koolstof die ze in het verleden al vastgelegd hebben
  • Als je de meerwaarde van koolstofvastlegging meerekent in de prijs van een product, dan kunnen consumenten ook meebetalen aan boeren die deze dienst leveren.

De deelnemers van over de hele wereld hebben nieuwe contacten gelegd en vervolgafspraken gemaakt om verder in gesprek te gaan over deze onderwerpen. Het Regeneratieve Landbouw programma werkt verder om boeren te koppelen aan goede initiatieven en om de conclusies verder uit te werken.

Ben je benieuwd naar het vervolg van het Carbon Farming event en het Regeneratieve Landbouw programma? Kijk dan op de nieuwe website. Hier vind je alle info over het programma, de Community of Practice van boeren waarmee we samenwerken en (toekomstige) publicaties!

Afbeelding door Betina van Meter van Bord & Stift

Lees ook deze berichten

Vacature: stagiair/werkstudent Nieuwe Omgevingswet

Wil jij bijdragen aan de toekomst van onze leefomgeving? Ben jij geïnteresseerd in ruimtelijke ordening en burgerparticipatie? Het Groene Brein is op zoek naar een enthousiaste stagiair/werkstudent om ons team te versterken. Werk samen met ons aan de actualisatie van de kenniskaart rond de nieuwe Omgevingswet en help bij de communicatie ervan. Dit is dé kans om praktijkervaring op te doen in een inspirerende en innovatieve omgeving.

Publicatie whitepaper Leadership for the Circular Transition

Na een succesvolle eerste editie van het landelijke talentprogramma Leadership for the Circular Transition (LCT) is ook de tweede editie inmiddels afgerond. In dit landelijke programma helpen we studenten bij het ontwikkelen van specifieke kennis, vaardigheden en ervaring om goed om te gaan met de transitie-uitdagingen waar ze voor staan. De resultaten van deze tweede editie zijn verwerkt in een […]