Uitnodiging Bouwplaats CE | Help 5 initiatieven in de circulaire economie!

Op 15 januari hebben vijf transitieteams hun transitieagenda’s aangeboden aan de opstellers van het Grondstoffenakkoord. Achter de schermen werken de opstellers hard aan hun reacties. En daarnaast gebeurt er nog veel meer. Wat is er sinds die tijd gebeurd? En welke stappen kunnen we al met elkaar nemen richting uitvoering van de agenda? Bouwt u mee?

We nodigen u van harte uit voor de eerste editie van Bouwplaats Circulaire Economie op 15 mei (middag) in het circulaire paviljoen CIRCL in Amsterdam. De bijeenkomst trapt een serie actiegerichte bijeenkomsten af die de transitieagenda’s van woord naar daad brengen. We zetten in op thema’s waar energie op zit en waarmee we komen tot daadwerkelijk doen!

In deze eerste editie gaan we aan de slag met de thema’s: circular skills, financiering, living labs, materialenpaspoort en deeleconomie (ovb). U vindt het programma onderaan deze mail. Heeft u kennis en kunde op één van deze thema’s en kunt u iets betekenen in het realiseren of verder brengen van de voorgenomen acties uit de transitieagenda’s en het programma Nederland Circulair in 2050? Dan hopen we van harte u op 15 mei te mogen verwelkomen! U kunt zich aanmelden viace@minienm.nl. Geeft u daarbij ook aan, aan welke werksessie u mee wil doen, zodat we een plek voor u vrij kunnen houden.

Zit het thema waar uw hart sneller van gaat kloppen er in deze eerste editie niet bij? Wij bieden u graag de kans de Bouwplaats als platform te benutten om het thema waar u mee verder wil, ook verder te krijgen. Laat ons uw themawensen weten door deze te e-mailen naar CE@minienm.nl onder vermelding van Thema Bouwplaats CE. De tweede editie is nog vòòr de start van de zomervakantie voorzien.

Van de bijeenkomst maken we een korte film en van de werksessies een verslag op hoofdlijnen. Zo brengen we u – ook als u er deze editie niet bij bent – op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Programmabureau Nederland Circulair in 2050

Het Groene Brein

ABN AMRO

Programma Eerste editie ‘Bouwplaats Circulaire Economie’
15 mei 2018, 14:00 – 18.00 uur, CIRCL te Amsterdam
14:00 – 14:30 Inloop / Netwerkmoment

14:30 – 14:45 Plenair: Even bijpraten

Marc Pruijn, programmaleider van het programma circulaire economie deelt wat er na de oplevering van de transitieagenda’s op 15 januari 2018 is gebeurd en wat er in het verschiet ligt

14:45 – 15:00 Plenair: Sneak Peek

Een aantal opstellers van het Grondstoffenakkoord vertellen over hun voortgang en lichten een tipje van de sluier op van hun aanstaande reactie

15:00 – 17:00 Break-outs: Bouwen aan de transitie naar een circulaire economie

Bouw mee aan diverse acties, initiatieven en projecten die al lopen. Initiatiefnemers stellen een concrete vraag. U sluit aan bij één van de volgende thema’s:

Circular skills (Het Groene Brein)

Hoe kan een circular skills-programma er op hoofdlijnen uitzien? Welke stappen kunnen we zetten om het programma te realiseren?

Financiering (ABN AMRO)

Hoe kunnen we consumenten warm krijgen voor product-as-a-service modellen?

Living labs:  Experimenteerruimte binnen het innovatie ecosysteem van Nederland (Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability)

Het implementeren van nieuwe innovaties gaat niet zonder slag of stoot. Om veilige experimenteerruimte te creëren wil de overheid daarom graag samen met marktpartijen een Living lab aanpak ontwikkelen. Hoe zetten we samen een continue learning system op waarbij wetenschappelijke innovaties tot implementeerbare innovaties worden doorontwikkeld? En hoe kunnen marktpartijen (start-ups/MKB/corporates) zich hierin positioneren als launching customer?

Materialenpaspoort (Madaster)

Welke kenmerken moet een materialenpaspoort bevatten om tegemoet te komen aan doelstellingen van het Rijksbrede Programma Nederland Circulair in 2050?

Deeleconomie (Rijkswaterstaat)

Hoe kunnen we de deeleconomie ten behoeve van preventie materiaalgebruik laten groeien?

17:00 – 18:00 Afsluiting programma met aansluitend Borrel/Netwerkmoment

Lees ook deze berichten

De vernieuwde kenniskaart Circulaire Economie biedt toegankelijke info over de circulaire economie

Een hernieuwde kenniskaart! De Kenniskaart Circulaire Economie biedt een toegankelijk en actueel overzicht van een grote hoeveelheid informatie rondom de ‘circulaire economie’. De kaart is gebaseerd op ca. 100 verschillende publicaties en geeft weer hoe de Circulaire Economie steeds meer vorm krijgt bij ondernemers, de regionale en nationale overheid, het onderwijs, kapitaalverstrekkers en andere sectoren zoals bijvoorbeeld de bouw, maakindustrie […]

Vacature: stagiair (M/V/X) voor duurzame en sociale innovatie

Het Groene Brein zoekt een stagiair (M/V/X) communicatie en projectmedewerking rondom sociale innovatie en circulaire economie  Wat? Stage waarin je werkt aan het project Handboek transdisciplinair werken en aan de communicatie van een zelfgekozen project Wanneer? Start: september 2022 Waar? Utrecht/Randstad. Het Groene Brein heeft een contract bij Spaces in de Randstad. Je bent vrij om te kiezen op welke […]