Wetenschappers

Het Groene Brein bestaat uit 120 wetenschappers die de transitie naar een nieuwe, duurzame economie willen versnellen. Zij ontwikkelen nieuwe, noodzakelijke kennis en werken samen met bedrijven en andere partijen bij het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen. Contact opnemen met een wetenschapper kan via Het Groene Brein.

+ klik op de '+' voor een lijst van wetenschappers in alfabetische voigorde