Sluiten kolencentrales zaak voor volgend kabinet? – Artikel Paul van Seters

Gezien de huidige politieke verdeeldheid moet de basis voor de uitvoering van de Energieagenda worden gelegd bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord na de verkiezingen van maart. Bij die onderhandelingen is een hoofdrol weggelegd voor de vraag of de vijf kolencentrales open mogen blijven, stellen Ruud Lubbers en Paul van Seters.

Voor de volgers van de energietransitie bood de laatste maand van 2016 een verwarrend schouwspel. Eerst verscheen de Energieagenda van het kabinet, die bijval kreeg maar ook kritiek. Vervolgens was er een doorbraak bij de aanbesteding van een windpark op de Noordzee. Ten slotte werd er in de laatste week van december teruggekeken en vooruitgeblikt, met grote meningsverschillen over de stand van de energietransitie.

Lees verder..

Paul van Seters, hoogleraar globalisering en duurzame ontwikkeling Universiteit van Tilburg en TIAS School for Business and Society, en lid van Het Groene Brein publiceerde samen met Ruud Lubbers op 18 januari 2017  een artikel over dit thema op de website van Me Judice.

 

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter