Reisleiders in een jungle van informatie – De Kenniskaarten van Het Groene Brein

Kenniskaart Natuurlijk Kapitaal - Het Groene Brein

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in duurzaamheid en de circulaire economie. Maar als je je hierin verdiept kom je terecht in een jungle van informatie, vol onzekerheden en tegenstrijdigheden. De Kenniskaarten van Het Groene Brein vatten objectief de belangrijkste inzichten samen.

Kenniskaarten bieden een toegankelijk en actueel overzicht van een grote hoeveelheid informatie rondom één bepaald thema. Zeker in velden die nog volop in ontwikkeling zijn en waar nog geen standaard-referentie bestaat, schept een Kenniskaart orde in de chaos voor een brede doelgroep van ondernemers en beleidsmakers.

Het Groene Brein heeft inmiddels drie kenniskaarten ontwikkeld: over de circulaire economie, over natuurlijk kapitaal en over voeding en duurzaamheid. De kenniskaarten zijn geactualiseerd en bevatten de hoofdinzichten van alle beschikbare kennis tot en met oktober 2016.

Daartoe combineert elke kenniskaart conclusies uit de meest prominente rapporten en literatuur. Experts in het veld, waaronder de wetenschappers van Het Groene Brein, selecteren en wegen diverse bronnen, met als doel tot een representatieve en gebalanceerde selectie van hoofdinzichten te komen. Het resultaat is een toegankelijke, vraag-gestuurde gids door een woud aan informatie.

Bekijk hier de Kenniskaarten over de circulaire economie, natuurlijk kapitaal en voeding & duurzaamheid.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter