Over ons

Wetenschappelijke denkkracht voor een duurzame economie

Het Groene Brein is een stichting met uniek, landelijk dekkend netwerk van prominente wetenschappers verbonden aan universiteiten en hogescholen. Samen ontwikkelen, verspreiden en passen we nieuwe kennis voor de circulaire economie toe. In Het Groene Brein werken wetenschappers samen met bedrijven en andere partijen bij het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen. Zo werkt Het Groene Brein als katalysator voor een versnelde transitie naar de nieuwe, circulaire economie.

  • Voor wie? klik hier

  • Raad van Toezicht klik hier

  • Team klik hier

  • Missie visie en werkwijze klik hier

  • ANBI-informatie klik hier